Hợp đồng thuê phiên dịch viên tour du lịch

Xếp hạng post

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                    Hà nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

HỢP ĐỒNG THUÊ PHIÊN DỊCH VIÊN TOUR DU LỊCH

Số 12/HDTPDVTDL

  • Căn cứ theo quy định bộ luật Dân sự nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Năm năm 2015;
  • Căn cứ luật thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam 2005;
  • Căn cứ luật lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Năm 2012;
  • Căn cứ theo thỏa thuận các bên;

Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2020, Tại địa chỉ 120 Nguyễn trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội , chúng tôi gồm các bên:

Bên A (Gọi là bên thuê)

Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ab

Mã số thuế: 154647543       Số tài khoản:19652654  

Chi nhánh: Vietinbank

Địa chỉ: 120 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 023654921                    số fax: 59561

Người đại diện theo pháp luật: Nguyên Minh Nam       Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 134 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 02608916                       Số cmnd: 035595954

Bên B (bên được thuê)

Tên Ông/bà: Nguyễn Anh                     Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/12/1988       Dân tộc: Kinh

Số cmnd: 618415318  Nơi cấp CAHN   Ngày cấp 22/12/2015

Địa chỉ: 622 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tài khoản Ngân hàng: 649421874     Chi nhánh: Vietinbank

Số điện thoại: 025418749

Hại bên cùng bàn bạc và thỏa thuận những nội dung sau đây:

Điều 1. Nội dung công việc

– Bên A thuê bên B thực hiện công việc phiên dịch tour du lịch theo đoàn do công ty bên A sắp xếp, tổ chức.

Điều 2. Thời hạn và nội dung công việc

2.1 Thời hạn hợp đồng

– Hợp đồng có thời hạn là 3 năm kể từ ngày ký kết 20/7/2020.

– Công việc bắt đầu từ ngày 21/7/2020

– Công việc không cố định về thời gian làm việc mà tùy thuộc và thời gian đi tour mà công ty sắp xếp;

2.2 Mô tả công việc

– Thực hiện công việc phiên dịch viên tour du lịch theo đoàn có người nước nước. Hỗ trợ các hướng dẫn viên du lịch truyền tải những hiểu biết mà hướng dẫn viên du lịch đề cập cho tour du lịch.

– Truyền tải những câu hỏi hay những câu nói mà đoàn du lịch muốn nói cho hướng dẫn viên du lịch.

– Tìm hiểu, nghiên cứu các từ vựng, lịch sử văn hóa các địa điểm dựa trên những thông tin mà bên A cung cấp cho bên B;

– Truyền tại đúng, đầy đủ nội dung mà các bên yêu cầu trong tour du lịch;

2.3 Nguyên tắc thực hiện công việc

– Bên A phải tham gia phiên dịch tour du lịch mà bên A sắp xếp trường hợp không thể tham gia tour phải báo trước ít nhất 2 ngày để bên A sắp xếp thay thế. Nếu không bên B chịu mọi trách nhiệm;

– Trong quá trình phiên dịch phải hỗ trợ khách hàng, tăng cường truyền bá, bổ biến các tour du lịch của công ty đối với khách quốc tế;

– Nguyên tắc bảo mật không được giới thiệu khách du lịch cho các Công Ty du lịch khác ảnh hưởng sự phát triển của công ty;

Điều 3. Lương, thưởng

3.1 Lương

– Lương của Bên B được xác định theo các mức sau đây:

+ Lương cơ bản là 10.000.000VND (Bằng chữ: mười triệu đồng)

+ Lương thưởng 10% Tour nếu trong quá trình thực hiện được khách hàng phản hồi tốt;

– Trong quá trình thực hiện công việc phiên dịch viên phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là phiên dịch tour;

+ Đảm bảo số lượt tham gia vào đoàn tour tối thiểu là 15 tour/tháng;

+ Thực hiện công việc theo sự sắp xếp của bên A;

3.2 Phương thức trả lương

– Phương thức chi trả: chuyển khoản ngân hàng;

– Chu kỳ chi trả vào ngành 05 hàng tháng;

3.3 Thưởng

-Được tăng lương theo chu kỳ 3 tháng/ đơt;

– Có thể được đặc cách lên quản lý nếu hoàn thành tốt công việc;

– Trong quá trình làm việc nếu Bên B đạt hiệu xuất cao trên mức quy định của công ty sẽ đề xuất tăng thêm 5% tiền trong đợt phiên dịch tour dulịch đã đi;

– Thưởng tết hàng năm, thưởng các ngày lễ;

– Mỗi năm đảm bảo việc công ty tổ chức 2 tour du lịch quốc tế cho nhân viên công ty;

3.4 Chế độ khác

– Trong quá trình làm việc Bên A sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội với mức đóng như sau :

+ Bên A đóng 21.5% trong đó có các khoản bảo hiểm thất nghiệp, bỏ hiểm y tế, bảo hiểm xã hội;

+ Bên B đóng 10.5% trong đó có các khoản bảo hiểm thất nghiệp, bỏ hiểm y tế, bảo hiểm xã hội;

Điều 4 Quyền và nghĩa vụ các bên;

4.1 Bên A

– Yêu cầu bên B thực hiện đi các tour phiên dịch theo sự sắp xếp của mình;

– Có quyền đơn phương chấp dứt hợp đồng nếu bên B không hoàn thành nhiệm vụ được giao;

-Bên A Cung cấp đầy đủ thông tin, giấy tờ và lịch sử văn hóa cho Bên B

thực hiện công việc nghiên cứu chuẩn bị cho tour du lịch;

– Thông báo việc tạm dừng, thay đổi chuyến tour cho bên B được biết.

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

2.Bên B

– Đảm việc thông dịch hướng dẫn theo hướng dẫn viên du lịch trình bày.

lịch trình đã thống nhất.

– Đi theo và thực hiện các nhiệm vụ: thuyết trình trên xe, tổ chức ăn uống tại nhà theo yêu cầu hướng dẫn viên;

– Được nghỉ ngơi tại khách sạn và hướng dẫn trong quá trình thăm quan được trả đầy đủ phí dịch vụ như đã thỏa thuận;

– Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Chấm dứt hợp đồng

5.1 Các Bên thỏa thuận các trường hợp chấm dứt Hợp đồng như sau:

– Thời hạn hợp đồng kết thúc

– Theo thỏa thuận của các bên về chấp dứt hợp đồng;

5.2 Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Bên A có quyền đơn phương chấp dứt hợp đồng với bên B nếu bên B vi phạm một số nghĩa vụ cơ bản sau và thông báo cho bên B được biết trước cho bên B được biết:

+ Không hoàn thành nhiệm vụ công việc được giao;

+ Bị xét kỷ luật buộc thôi việc;

+ Bị nhắc nhở không hoàn thành công việc được giao;

+ Tự ý nghỉ việc mà không có lý do quá 5 ngày trong một tháng hoặc

20 ngày cộng dồn trong một năm;

+ Do việc thay đổi loại hình kinh doanh, giảm nhu cầu sử dụng lao động;

Bên B có có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau đây:

+ Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

+ Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

+Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

Việc bên B đơn phương chấp dứt hợp đồng phải thông báo cho bên A được biết về việc dừng hợp đồng trước 30 ngày kể từ khi chấm dứt hợp đồng

– Trường hợp bên A hoặc bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu 1 trong các bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản;

5.3 Hai bên sẽ không bị coi là vi phạm Hợp đồng khi không thực hiện nghĩa vụ

của mình trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng

không giới hạn các sự kiện sau: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,..

Điều 6. Bồi thường thiệt hại

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng bên B gây thiệt hại cho bên B thì phải chịu mọi trách nhiệm bồi thường thiệt hại thực tế;

– Nếu việc gây thiệt hại do lỗi của 2 bên thì các bên thỏa thuận về việc cùng nhau bồi thường;

– Bồi thường bên A đơn chấm dứt hợp đồng không đúng quy định

+ Bên B có quyền yêu cầu bên A cho làm việc trở lại;

+ Thanh toán tiền lương, bảo hiểm;

+ Thanh toán các khoản tiền do bên A tự ý chấm dứt hợp đồng;

– Bồi thường bên B do bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng

+ Thanh toán chi phí do đơn phương chấm dứt hợp đồng 1 tháng tiền lương;

+ Trường hợp nếu công ty đưa đi đào tạo thì phải chịu phí bồi thường đào tạo;

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

Các bên cam kết thực hiện các điều khoản đã ghi trong hợp đồng, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh tranh chấp sẽ được giải quyết trước bằng phương thức thương lượng đàm phán. Trường hợp một bên hoặc các bên không thể tự thương lượng được sẽ do Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Khi giải quyết tranh chấp thì bản hợp đồng.

Điều 8. Điều khoản chung

– Các bên thỏa thuận nội dung trên đều đúng sự thật, trên tinh thần tự nguyện;

– Hợp đồng này được lập thành 2 bản mỗ bên một bản hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

BÊN A                                        BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)                              ( ký và ghi rõ họ tên)

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com