Hợp đồng thuê nhân viên vệ sinh cho tòa nhà văn phòng

Xếp hạng post

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————

­­­Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2020

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÂN VIÊN VỆ SINH

Số: 24/2020/HĐDV

  • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;
  • Căn cứ Bộ luật lao động 2019;
  • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 22 tháng 07 năm 2020. Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ (Sau đây gọi tắt là bên A):

Tên công ty: ………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………………….

Mã số thuế:…………………………………………………………

Đại diện :………………………Chức vụ:………………………….

Số tài khoản:………………………Tại ngân hàng:……………….Chi nhánh:……

Căn cứ đại diện:…………………………………………………….

BÊN NHẬN DỊCH VỤ (Sau đây gọi tắt là bên B):

Ông/bà:………………………………………………………………..

Số chứng minh nhân dân: ……………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………………………………….

Số tài khoản:………………Tại ngân hàng:…………… Chi nhánh:………….

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng số 24/2020/HĐDVvới những nội dung sau:

Điều 1: Phạm vi dịch vụ

1. Bên A yêu cầu và bên B đồng ý cung cấp dịch vụ vệ sinh tại khu vực ……….. thuộc toà nhà ………….. có địa chỉ tại ……………………………………..

2. Bao gồm các công việc sau đây:

– Giặt thảm, giặt ghế sofa;

– Lau tất cả các mặt bàn;

– Lau toàn bộ nền nhà trong khu vực;

– Lau chùi nhà vệ sinh;

– Lau kính ngoài mặt tiền;

– Đổ rác và gạt tàn thuốc;

– Lau gạch ốp tường, gỗ, nhôm;

– Vệ sinh văn phòng toàn bộ.

Điều 2: Tiêu chuẩn công việc

2.1. Đối với nhân viên vệ sinh

– Lý lịch rõ ràng, không có tiền án tiền sự, có đạo đức nghề nghiệp.

– Có sức khoẻ tốt phù hợp với tính chất và yêu cầu của công việc ( yêu cầu bên B cung cấp giấy khám sức khoẻ hợp lệ trong 01 tháng gần nhất)

– Cẩn trọng, trung thực, tỉ mỉ trong công việc.

2.2. Đối với công việc

– Đảm bảo khu vực được giao làm vệ sinh gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, không có mùi lạ sau trước và sau giờ làm việc hàng ngày của bên A.

– Việc vệ sinh được thực hiện 2 lần/ ngày.

– Thời gian thực hiện: Trước 7h30 sáng và sau 17h30 chiều cùng ngày.

– Bên B đảm bảo thực hiện công việc cẩn trọng, nhanh nhất và đạt hiệu quả nhất có thể.

Điều 3: Địa điểm, thời gian và thời hạn thực hiện

– Địa điểm: Tại khu vực………………….thuộc toà nhà……………….. có địa chỉ tại:………

– Thời gian vệ sinh : Trước 7h30p sáng và sau 17h30 chiều cùng ngày các ngày trong tuần, không kể Lễ Tết.

– Thời hạn thực hiện Hợp đồng: Từ ngày…/…/… đến hết ngày …/…/….

Điều 4: Quá trình thực hiện

– Bên A sẽ cung cấp cho bên B các thông tin về khu vực cần được vệ sinh; đồng thời hướng dẫn đầy đủ cho bên B về các nội quy, quy định của cơ quan mình mà bên B phải chấp hành khi đến làm việc.

– Đảm bảo môi trường làm việc của bên B an toàn, không độc hại, không gây nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng.

– Các vật dụng, thiết bị dùng cho công việc sẽ do bên A chịu trách nhiệm cung cấp.

– Bên B trong quá trình làm việc chấp hành nghiêm mọi quy định, nội quy của Công ty: trang phục đúng quy định; làm việc đúng giờ, đúng khu vực mình được giao nhiệm vụ.

– Bên B thực hiện cẩn trọng, đầy đủ các công việc được giao, đảm bảo vệ sinh chung cho toàn khu vực này trong thời gian làm việc của mình.

– Đảm bảo giữ nguyên vẹn tài sản, của công trong khu vực mình được giao nhiệm vụ.

– Bên B đảm bảo rằng việc thực hiện công việc, các hoá chất sử dụng trong công việc vệ sinh không gây ảnh hưởng cho bên A và những người khác trong tòa nhà, không gây ô nhiễm môi trường.

– Bên A nếu muốn thay đổi vị trí làm việc của bên B phải báo trước bằng văn bản cho bên B.

Điều 5: Rủi ro

Trong trường hợp xảy ra sự cố với nguyên nhân khách quan làm hư hại tài sản, ảnh hưởng tới sức khoẻ của bên B thì bên A sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại này.

– Trường hợp xảy ra sự cố do lỗi bất cẩn, thiếu tập trung của bên B gây ra thiệt hại thì bên B sẽ chịu trách nhiệm cho những thiệt hại này.

– Những thiệt hại vì các nguyên nhân khác, hai bên sẽ chịu trách nhiệm theo như đã cam kết tại Điều 6.

Điều 6: Cam kết của các bên

6.1. Cam kết bên A

– Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

– Cam kết thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm, lương, thưởng, cho bên B.

6.2. Cam kết bên B

– Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên B đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với tính xác thực của những thông tin này khi có thiệt hại xảy ra.

– Không được bỏ giữa chừng hoặc nhờ người thay thế khi chưa có sự cho phép từ phía bên A, trừ trường hợp bất khả kháng (sức khoẻ yếu).

– Cam kết làm việc cho đến hết thời hạn đã quy định trong Hợp đồng này, trừ trường hợp bất khả kháng.

– Không mang bất kỳ tài liệu, giấy tờ hay tài sản ra khỏi văn phòng bên A mà chưa được sự cho phép của bên A.

– Cam kết tuyệt đối chấp hành và chịu trách nhiệm các quy định của bên A về an ninh, an toàn lao động.

Điều 7: Phí dịch vụ

– Bên A và bên B cùng đồng ý về việc bên A sẽ thực hiện công việc đã được nêu tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng) trên 01 tháng trong thời hạn từ ngày…/…/….. đến hết ngày…/…./…….

Chi phí trên đã bao gồm:…………………………………….

Chi phí trên chưa bao gồm:……………………………………

– Ngoài ra, từ tháng thứ 2 kể từ khi ký kết hợp đồng này, dựa vào kết quả công việc trong tháng đó, bên B sẽ được nhận một khoảng tiền thưởng là …….cho mỗi tháng.

Điều 8: Phương thức thanh toán

– Số tiền đã thoả thuận tại Điều 7 sẽ được bên B trả cho bên A trong khoảng từ ngày … tới ngày….hàng tháng.

– Cách thức: Trả trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Bên A sẽ trả trực tiếp cho :

Ông:………………………………….      Sinh năm:…………

Chức vụ:………………………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Hoặc nếu thanh toán chuyển khoản thì sẽ theo thông tin sau:

Số tài khoản:……………………………………………………………..

Tại ngân hàng:……………………………Chi nhánh:……………………

Ngoài ra, nếu trong quá trình thực hiện Hợp đồng này mà có phát sinh thêm các chi phí ngoài (bao gồm cả thuế/lệ phí/…) thì bên … sẽ gánh chịu các chi phí này.

Điều 9: Quyền lợi và nghĩa vụ bên A

– Được cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin cần thiết đã quy định tại Hợp đồng này từ bên B.

– Thực hiện đúng và đẩy đủ các công việc quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.

– Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn cho bên B như đã quy định tại Điều 7 và Điều 8 Hợp đồng này.

– Có trách nhiệm báo cho Bên B biết thời gian nghỉ lễ dài ngày để Bên B lên kế hoạch dọn dẹp .

– Bên A có trách nhiệm tạo điều kiện để bên B sử dụng điện , nước thực hiện dịch vụ tại các khu vực được chỉ định tại Điều 1 của Hợp đồng .

– Các quyền, nghĩa vụ khác quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật.

Điều 10: Quyền lợi và nghĩa vụ bên B

– Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu mà bên A yêu cầu.

– Thực hiện đúng và đầy đủ các công việc đã quy định tại Điều 1 Hợp đồng này.

– Chịu mọi chi phí trong việc di chuyển đến địa điểm dọn dẹp.

– Thực hiện đúng nội quy và quy định của bên A , không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tòa nhà , không gây ảnh hưởng tới công việc bên A hoặc bên thứ ba nào khác .

– Được thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn từ bên A như đã quy định tại Điều 7 và Điều 8 Hợp đồng này.

– Các quyền, nghĩa vụ khác quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật.

Điều 11: Phạt vi phạm

– Nếu bên A không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình đã ghi nhận tại Hợp đồng này thì bên A sẽ bị phạt số tiền cụ thể là :………………… VNĐ (Bằng chữ:………………………….) cho lần đầu vi phạm. Nếu vi phạm những lần tiếp theo, mức phạt sẽ gấp đôi so với lần vi phạm gần nhất trước đó.

– Nếu bên B không thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình đã ghi nhận tại Hợp đồng này thì bên B sẽ bị phạt số tiền cụ thể là :………………… VNĐ (Bằng chữ:………………………….) cho lần đầu vi phạm. Nếu vi phạm những lần tiếp theo, mức phạt sẽ gấp đôi so với lần vi phạm gần nhất trước đó.

Điều 12: Bồi thường thiệt hại

– Trong quá trình thực hiện dịch vụ, nếu có thiệt hại xảy ra do lỗi của bên nào thì bên đó chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc gây thiệt. Mức bồi thường thiệt hại sẽ được hai bên thoả thuận tại thời điểm xảy ra thiệt hại đó.

– Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng gây trở ngại hoặc thiệt hại trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên có trách nhiệm ngay lập tức khắc phục và tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Điều 13: Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này được thực hiện ….lần và phải được lập thành văn bản. Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 14: Chấm dứt hợp đồng

14.1.Hợp đồng này sẽ được chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Khi các bên thực hiện xong các quyền, nghĩa vụ và kết thúc thời hạn quy định trong Hợp đồng này.

– Khi một bên vi phạm hợp đồng, hai bên đã cố gắng giải quyết nhưng Hợp đồng trên thực tế vẫn không thể tiếp tục thực hiện được thì phía bên kia có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Các bên sẽ hoàn thành các quyền, nghĩa vụ của mình tính tới thời điểm Hợp đồng này chấm dứt.

– Hợp đồng có thể được chấm dứt do sự thỏa thuận của các bên bằng văn bản.

14.2. Lý do khách quan chấm dứt hợp đồng

– Hợp đồng có thể chấm dứt trong trường hợp có dịch bệnh, thiên tai xảy ra, hai bên đã cố gắng tìm mọi cách khắc phục nhưng Hợp đồng vẫn không thể thực hiện được trên thực tế.

– Quy định pháp luật ban hành có điều cấm liên quan tới việc thực hiện Hợp đồng này.

Điều 15: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …… tháng ….. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm ………

– Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

– Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

       Ký tên A                                                                                                  Ký tên B

        Ký và ghi rõ họ tên                                                                                    Ký và ghi rõ họ tên

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com