Hợp đồng quản lý quán cà phê

Xếp hạng post

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                   Hà Nội, Ngày 20 tháng 7 năm 2020

HỢP ĐỒNG THUÊ QUẢN LÝ QUÁN CÀ PHÊ

Số 12/HDTQLQCP

  • Căn cứ theo quy định bộ luật Dân sự nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Năm năm 2015;
  • Căn cứ theo Bộ luật Lao động nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014;
  • Căn cứ luật bảo hiểm xã hội nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2014;
  • Căn cứ theo thỏa thuận các bên;

Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2020, Tại địa chỉ 120 Nguyễn trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chúng tôi gồm các bên:

Bên A (Người sử dụng lao động)

Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ab

Mã số thuế: 154647543       Số tài khoản:19652654  

Chi nhánh: Vietinbank

Địa chỉ: 120 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 023654921                    số fax: 59561

Người đại diện theo pháp luật: Nguyên Minh Nam       Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 134 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 02608916                       Số cmnd: 035595954

Bên B (Người lao động)

Tên Ông/bà: Nguyễn Anh                     Giới tính: Nam

Ngày sinh: 25/12/1988       Dân tộc: Kinh

Số cmnd: 618415318  Nơi cấp CAHN   Ngày cấp 22/12/2015

Địa chỉ: 622 Nguyễn trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tài khoản Ngân hàng: 649421874     Chi nhánh: Vietinbank

Số điện thoại:025418749

Hại bên cùng bàn bạc và thỏa thuận những nội dung sau đây:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

– Hai bên thỏa thuận về việc bên A thuê bên B quản lý quán cà phê.

Điều 2. Mô tả công việc

– Làm việc theo sự điều chỉnh, sắp xếp, quản lý cấp trên;

– Thực hiện công việc quản lý nhân viên trong quán cà phê;

– Thực hiện các công việc chính sách nhằm thu hút khách hàng;

– Chịu trách nhiệm với mọi hoạt động của quán cà phê;

– Kiểm tra, đánh giá tác phong làm việc của nhân viên;

– Kiểm tra, giám sát việc vệ sinh quán;

– Nhận tiền, chốt két khi hết giờ,

– Giải quyết mọi thắc mắc, yêu cầu của khách hàng;

Điều 3. Thời hạn hợp đồng, thời gian, địa điểm

Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng có giá trị 3 năm kể từ ngày ký;

Thời gian

– Thời gian công việc đặc thù của quán là full- time: 9h sáng – 22h đêm;

– Mỗi tuần sẽ được nghỉ một ngày;

– Việc chấm công được thực hiện bằng chấm vân tay trước và sau giờ làm việc;

Địa điểm

– Quán cà phê Minh Anh tại địa chỉ 120 Nguyễn trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 4. Lương, thưởng

Lương được tính theo 2 loại:

+ Lương cơ bản: 10.000.000 VNĐ/Tháng;

+ Lương theo mức doanh số được theo sự thỏa thuận;

– Lương được trả theo chu kỳ ngày 05 hàng tháng;

– Phương thức chi trả: chuyển khoản ngân hàng;

Thưởng

+ Thưởng lễ tết

+ Thưởng vào ngày sinh nhật;

+ Thưởng do vượt mức doanh số

+ Xem xét tăng lương nếu đạt 3 tháng liên tục vượt mức doanh thu đề ra;

Các khoản phụ cấp

+ Phụ cấp quản lý 1.000.000 VNĐ/ tháng

+ Phụ cấp xăng xe, đi lại 200.000VNĐ/tháng

+ Hỗ trợ ăn uống 600.000VNĐ/tháng

Điều 5. Chế độ khác

Nghỉ phép, Nghỉ đột xuất

– Bên B nếu muốn nghỉ việc vì lí do cá nhân như ốm đau, bệnh tật, phải thông báo cho bên A được biết trước 24 giờ;

– Nghỉ vào các ngày lễ

Bên A sẽ được nghỉ vào các ngày lễ theo quy định pháp luật như tết, ngày quốc khánh sẽ được hưởng lương. Nhưng nếu muốn tăng ca hoặc do như cầu cần thiết phải tăng ca thì sẽ được nhân hệ số % ngày lễ theo quy định pháp luật;

– Ngoài ra còn được nghỉ theo chế độ khác theo quy định pháp luật;

– Chế độ bảo tham gia bảo hiểm

– Trong quá trình làm việc bên B sẽ được tham gia vào bảo hiểm xã hội với các khoản đóng góp theo quy định pháp luật:

+ Bên A sẽ chịu đóng 21.5 % trong đố bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Trợ cấp thất nghiệp;

+ Bên B sẽ phải đóng 10.5% tiền bao hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Điều 6. Chế độ bảo mật

– Trong quá trình làm việc bên B cam kết không được cung cấp các thông tin, phương hướng kinh doanh cho bên thứ 3 được biết nếu không có sự đồng ý của bên A.

– Nếu bên A phát hiện viêc bên B cung cấp các thông tin kinh doanh cho bên thứ ba biết thì bên B chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ các bên

– Quyền nghĩa vụ bên A

+ Giám sát, theo dõi quá trình làm việc bên B;

+ Chi trả lương, thưởng cho bên B;

+ Có quyền chấp dứt hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại;

+ Nghĩa vụ giải quyết các khiếu nai, yêu cầu bên B;

+ Tạo môi trường làm việc thuận lợi cho bên B;

Quyền và nghĩa vụ bên B

+ Thực hiện công việc nhiệm vụ được giao theo sự điều chỉnh bên A;

+ Quản lý công việc mình được giao, hoàn thành các nhiệm vụ;

+ Quyền yêu cầu khiếu nại với cấp trên;

+ Được chi trả các khoản lương thưởng phúc lợi khác;

+ Quyền chấp dứt hợp đồng, yêu cầu chi trả các khoản lương thưởng.

Điều 8. Giải quyết tranh chấp

– Trong quá trình diễn ra hợp đồng nếu các bên xảy ra tranh chấp thì ưu tiên giải quyết bằng phương thức thương lương. Nếu trong quá trình giải quyết thương lương không đặt thì các bên đồng ý lựa chọn tòa án nhân dân quân Thanh Xuân để giải quyết tranh chấp.

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

– Hợp đồng mặc nhiên chấp dứt nếu hếu hết thời hạn của hợp đồng;

– Trường hợp các bên đơn phương chấp dứt hợp đồng

+ Nếu bên A vi phạm nghĩa vụ cơ bản sau thì bên B có quyền chấm dứt hợp đồng như không thanh toán tiền lương, làm việc quá giờ, Điều kiện sức khỏe thì phả thông báo cho bên A được biết trước 15 ngày để bên A kiếm kiếm người thay thế. Nếu trường hợp bên B tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng thì chịu trách nhiệm phạt một tháng tiền lương.

+ Nếu bên B vi phạm nghĩa vụ cơ bản sau thì bên A có quyền chấm dứt hợp đồng:

Không hoàn thành công việc được giao;

Bị nhắc nhở quá 3 lần trong 1 tháng làm việc và trên 5 lần nhắc nhở;

Tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng;

+ Trong trường hợp bên A tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì bên B có quyền yêu cầu nhân lại công việc, bồi thường các khoản chi phí liên quan;

– Trường hợp bất khả kháng mà các bên không thể thực hiện hoặc không thể khác phụ hậu quả thì các bên phải thông báo cho bên kia biết trước 5 ngày. Nếu bên A tự chấp dưt hợp đồng không có lý do thì tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.

+ Do như cầu công việc không còn cần thuê thêm nhân viên thời vụ;

+ Do các bên thỏa thuận chấm dứt;

+ Do công ty phá sản;

+ Do bệnh dịch, thiên tai, các quyết định của cơ quan nhà nước;

Điều 10. Gia hạn hợp đồng

– Bên A và bên B có thể thực hiện gia hạn hợp đồng nếu công công nếu hai bên thoải thuận thành công;

– Trường hợp bên B có thể yêu cầu gia hạn hợp đồng nếu bên A còn như cầu công việc;

– Việc thỏa thuận diên ra trước 5 ngày hợp đồng hết hiệu lực.

Điều 11. Điều khoản chung

– Các bên thống nhất các điều khoản mà các bên đã thỏa thuận là đúng sự thật, tự nguyện;

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng có 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

        Bên chủ lao động                      Bên người lao động

 Nam                                  Anh

Nguyên Minh Nam                       Nguyễn Anh

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com