Hợp đồng mua bán phế thải

Xếp hạng post

Hợp đồng mua bán phế thải là văn bản giữa các bên chủ thể, thông thường là hai bên A và B, nhằm ghi nhận lại thỏa thuận, nội dung làm việc đã thống nhất. Chúng tôi cung cấp dưới đây là mẫu Hợp đồng cơ bản được soạn thảo và sử dụng qua những giao dịch tương tự, đã bổ sung, khắc phục những rủi ro, sai xót trong các bản cập nhật trước đó, áp dụng theo quy định mới nhất của pháp luật.

Hướng dẫn sử dụng mẫu Hợp đồng mua bán phế thải

Để có một bản Hợp đồng hoàn chỉnh, tiền đề cho những an toàn pháp lý sau này, chúng tôi khuyến nghị bạn cần sự góp ý của những chuyên gia, Luật sư trong ngành. Việc tự thực hiện có thể dẫn tới những thiệt hại không mong muốn. Để nhận được sự tư vấn MIỄN PHÍ, liên hệ ngay Hotline 1900.0191.

Trong trường hợp, các bạn vẫn muốn tự mình xây dựng Hợp đồng mua bán phế thải, dưới đây là sẽ là những hướng dẫn bạn cần lưu ý để đảm bảo tính pháp lý cho văn bản này.

 • Địa danh, ngày, tháng, năm ký kết giao dịch Hợp đồng (phần “….,ngày…tháng….năm….“)
 • Số hiệu Hợp đồng, căn cứ số liệu nội bộ hoặc ký hiệu thời gian (phần “Số:………/HĐTPTN -……….”);
 • Danh sách các văn bản pháp Luật điều chỉnh, Bộ Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định (phần “Căn cứ…”);
 • Thông tin của các Bên tham gia ký kết Hợp đồng mua bán phế thải, tên gọi, địa chỉ, liên lạc, vị trí, chức vụ, thông tin nhân thân, Mã số thuế hoặc số CMND/CCCD (phần “Các bên A và B”);
 • Các điều khoản dự thảo bổ sung bên trong Hợp đồng (phần “…” tại mỗi điều khoản);
 • Phần ghi ngày tháng (phần “…/…/…” tại mỗi điều khoản);
 • Nội dung Hợp đồng có tối thiểu những điều khoản cơ bản là Đối tượng hợp đồng, Thời gian thực hiện, Thanh toán, Quyền và nghĩa vụ các bên, Chấm dứt hợp đồng, Vi phạm, Bồi thường, Cam kết (Việc bổ sung các điều khoản khác là có thể phụ thuộc vào từng loại Hợp đồng và bối cảnh phù hợp);
 • Các bên tham gia Hợp đồng ký tên ở cuối văn bản (phần “Đại diện bên A/B Ký và ghi rõ họ tên”);
 • Hình thức Hợp đồng: Viết tay hoặc đánh máy, có thể Công chứng hoặc không Công chứng;

Mẫu Hợp đồng mua bán phế thải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

                                    Hà nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHẾ THẢI

Số 12/HDMBPT

 • Căn cứ theo quy định Bộ luật Dân sự nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;
 • Căn cứ luật thương mại nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam năm 2005;
 • Căn cứ theo thỏa thuận các bên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2020, Tại địa chỉ 120 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội , chúng tôi gồm các bên:

Bên A (Gọi là bên bán)

Tên công ty: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ab

Mã số thuế: 154647543       Số tài khoản:19652654  

Chi nhánh: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh Thanh Xuân

Ngân hàng: Vietinbank

Địa chỉ: 120 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 023654921                    số fax: 59561

Người đại diện theo pháp luật: Nguyên Minh Nam       Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 134 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 02608916                       Số cmnd: 035595954

Bên B (bên mua)

Tên công ty: Công ty Cổ phần BQ

Mã số thuế: 154647543       Số tài khoản:19652654  

Chi nhánh: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương chi nhánh Thanh Xuân

Ngân hàng: Vietinbank

Địa chỉ: 555 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại: 023654921                    số fax: 59561

Người đại diện theo pháp luật: Hoàng Anh       Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ: 111 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 02608916                       Số CMND: 035595954

Hai bên cùng bàn bạc và thỏa thuận những nội dung sau đây:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

– Hợp đồng mua bán phế thải: các loại vải không còn mục đích sử dụng do Bên B cung cấp cho Bên A.

– Phân loại các loại phế thải vải:

+ Thu mua các loại vải: Cây , khúc, đầu cây, vải lưu mẫu, …

+ Thu mua các loại nỉ: Cây, Khúc, Đầu Cây, nỉ thân, nỉ 1 da, nỉ 2 da….

+ Thu mua các loại: Phế phẩm công nghiệp, phế liệu;

+ Thu mua các loại vật tư nguyên phụ liệu may mặc, hàng tồn kho, hàng quá đát;

+ Thu mua các loại quần áo tồn kho và hư lỗi do quá trình sản xuất;

– Số lượng:

 Đối với vải phế thải vải, nỉ, phế phẩm đã qua sử dụng: 5 tấn;

+ Đối với loại phế thải chưa qua sử dụng: hàng tồn kho, hàng lỗi, quần áo tồn kho – Phương thức tính giá cho từng loại: 5 tấn;

+ Đối với vải phế thải vải, nỉ, phế phẩm đã qua sử dụng thì được xác định theo giá là 50.000VND/Kg;

+ Đối với loại phế thải chưa qua sử dụng: hàng tồn kho, hàng lỗi, quần áo tồn kho được xác định theo giá: 200.000VNĐ/Kg.

Điều 2. Mục đích sử dụng

-Vải vụn sẽ được tái chế để thành giẻ lau, dây buộc, túi xách, đồ nhấc xoong nồi;

-Vải vụn có thể dùng để chế tạo đồ chơi cho trẻ em như là bóng vải, thú cưỡi bằng vải;

-Vải vụn có thể dùng để chế tác những vật dụng hằng ngày như tranh, quà tặng;

-Vải vụn có thể dùng để làm những thiết bị tập luyện, trợ giảng, quảng cáo;

– Vải còn nguyên vẹn, hàng lỗi, hàng tồn kho có thể được sửa, thiết kế lại;

– Bên B cam kết với bên A về việc sử dụng đúng mục đích, hiệu quả không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Điều 3. Điều kiện thu mua

– Hàng phế thải mà bên A cung cấp cho bên B có thể tái chế sử dụng;

– Hàng phế thải không ảnh hưởng đến xức khỏe, con người và môi trường;

– Bên A phải sắp xếp và phân loại rõ các loại phế phẩm.

Điều 4. Thông báo đặt hàng

– Nếu Bên B có nhu cầu mua với số lượng lớn phải thông báo bằng văn bản hoặc điện thoại đến công ty bên A trước 5 ngày làm việc để bên A sắp xếp, phân loại;

– Trường hợp bên B không thông báo cho bên A được biết thì bên A không có nghĩa vụ giao hàng đúng thời hạn.

Điều 5. Thời gian, địa điểm giao hàng

Thời gian giao hàng được chia làm 2 đợt:

+ Đợt 1: Từ ngày 5-10 tháng 8 năm 2020 mỗi đợt 2.5 tấn mỗi loại

+ Đợt 2: Sau 10 ngày kể từ ngày đợt 1 diễn ra;

– Địa điểm giao nhận hàng

Tại xưởng sản xuất may mặc công ty cổ phần BQ số 555 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội;

– Chi phí bốc vác, vận chuyển do bên B chịu trách nhiệm chi trả.

Điều 6. Phương thức thanh toán

– Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng;

– Thời gian thanh toán được chia làm 2 đợt:

– Đợt 1: Thanh toán chi phí giao hàng đợt 1, sau 3 ngày làm việc kể từ lúc các bên giao nhân hàng;

– Đợt 2: Thanh toán chi phí còn lại của đơn hàng chậm nhất là 5 ngày kể thời điểm các bên giao nhận hàng;

– Các bên kiểm tra phế thải vải, bàn giao ký kết các giấy tờ kèm theo.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ các bên

1. Quyền và nghĩa vụ bên A

– Bên A có quyền yêu cầu bên B nhận hàng, thanh toán chi phí tiền hàng;

– Bến A có quyền yêu cầu phạt hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu xác định được lỗi của bên B;

– Bên A có nghĩa vụ đảm bảo chất lương, số lượng hàng hóa như các bên đã thảo thuận ban đầu;

– Chịu trách nhiệm đối với hàng hóa mà mình đã giao cho bên A;

– Bên A có nghĩa vụ cung đầy đủ số lượng phế liệu vải cho bên B tại địa điểm kho.

2. Quyền và nghĩa vụ bên B

– Bên B có quyền kiểm tra phế liệu trước khi thực hiện việc nhận hàng;

– Bên B có quyền từ chối nhận đơn hàng nếu có chứng cứ chứng minh không đảm bảo chất lượng;

– Bên B có quyền phạt hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại, hủy hợp đồng nếu xác nhận lỗi từ bên A;

– Bên B có nghĩa vụ nhận hàng, thành toán tiền hàng tại đúng địa điểm mà các bên đã thảo thuận.

Điều 8. Phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại

– Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trên bên nào không thực hiện, một trong hai bên thực hiện không đầy đủ hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới 8% giá trị từng đơn hàng của hợp đồng bị vi phạm;

– Trong trường hợp mỗi bên thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này. Và bên kia chứng minh được lỗi của bên này làm ra gây thiệt hại cho bên kia thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất thực tế mà bên bị vi phạm phải gánh chịu do việc thực hiện không đúng nghĩa vụ đó;

– Trường hợp bên mua chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì bên bán có quyền yêu cầu bên mua trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán.

Điều 9. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

– Khi tranh chấp sảy ra các bên giải quyết tranh chấp trên tinh thần thoải mái thương lương. Nếu trong quá trình thương lượng không thành công các bên nhất trí đưa ra trung tâm trọng tài để giải quyết. Quyết định của trọng tài thương mại là chung thẩm.

Điều 10. Chấm dứt hợp đồng

– Trường hợp chấm dứt hợp đồng do hoàn thanh nghĩ vụ giao nhận hàng, thanh toán mọi chi phí.

– Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng do một bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản buộc bên kia phải chấm dứt hợp đồng. Trường hợp nếu một trong các bên tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không có lý do thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Điều 11. Điều khoản chung

– Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký;

– Hợp đồng chia làm 2 bản mỗi bên một bản và có giá trị pháp lý như nhau;

– Các bên cam kết các thông tin cung cấp là đúng, cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản của hợp đồng này, trường hợp cần thay đổi hay bổ sung, hai bên sẽ làm phụ lục với chữ ký đầy đủ.

Bên A
(ký và ghi rõ họ tên)
Bên B
(ký và ghi rõ họ tên)
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com