Hợp đồng đại lí vé máy bay

Xếp hạng post

Hợp đồng đại lí vé máy bay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY

Số:……./HĐĐLVMB

  • Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 28 tháng 6 năm 2017;
  • Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;
  • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty Thương mại dịch vụ A

Địa chỉ:

Điện thoại: …………………….. Fax…………………………….

Số ĐKKD: …………………………….Cấp ngày……../……../…….

Mã số thuế: …………………………………………………………

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc công ty

Số tài khoản:………………………………………………………………………..

Ngân hàng:……………………………………………………………………………

Bên B: Công ty du lịch B

Địa chỉ:

Điện thoại: …………………….. Fax…………………………….

Số ĐKKD: …………………………….Cấp ngày……../……../…….

Đại diện: Nguyễn Văn Giang

Chức vụ : Giám đốc công ty

Số tài khoản:………………………………………………………………………..

Ngân hàng:……………………………………………………………………………

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1: Đối tượng thỏa thuận

Bên A sẽ cung cấp, hỗ trợ cho Bên B những hoạt động về vé máy bay và những dịch vụ  về hàng không.

Điều 2. Hình thức đại lý

Đại lý bao tiêu: Bên đại lý thực hiện việc mua, bán chọn vẹn một khối lượng hàng hoá cho bên giao đại lý

Điều 3. Quyền sở hữu đại lí

– Bên Giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hoá giao cho bên đại lý.

Điều 4: Cách thức thực hiện

4.1 . Thời gian giao, nhận vé máy bay

Bên A giao vé trong thời gian từ 8h00- 23h00 các ngày làm việc, 8h00- 17h00 giao vé trong ngày lễ, tết.

Bên B sẽ nhận thông tin vé máy bay qua email, tin nhắn . Các vé này được xem giấy tờ  hợp lệ và là cơ sở để thanh toán sau.

4.2. Địa điểm bay

Bên A cần cung cấp cho Bên B những địa điểm đến- đi của máy bay, để Bên B có thể giới thiệu cho khách hàng biết.

4.3. Cung cấp dịch vụ đi kèm

Bên A cung cấp dịch vụ đi kèm trong việc thuận tiện đi lại của khách hàng của Bên B.

4.4. Hỗ trợ xử lý tình huống

     Khi Bên B phát sinh vấn đế liên quan, Bên A sẽ hỗ trợ xử lý tình huống, hỗ trợ    nhượng vé khi khách không bay, hỗ trợ trục trặc giấy tờ tại sân bay.

4.5. Mức chiết khấu

Chiết khấu Hoa hồng cho các hãng : Eva air : 7% , Korean 5%, American Airlines  5%, China Airlines 4%,  Turkish Airlines 5% . . .

Điều 5. Thanh toán

-Sau khi đặt vé máy bay trực tuyến tại trang web: datvemay bay.vn  ( nhận mã code qua điện thoại) thì bạn đã đăng kí thành công. Thông tin vé được gửi tự động tới email mà bạn đăng kí. Theo quy định của hãng hàng không thì mỗi vé có một thời gian giữ chỗ nhất định. Trong khoảng thời gian này, nếu bạn không thực hiện thanh toán thì vé sẽ tự động hủy.

-Hình thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A qua số tài khoản ngân hàng mà Bên A đã cung cấp. Sau khi Bên A nhận đủ tiền thì phải chuyển vé máy bay qua email hoặc tin nhắn .

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các bên

6.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

6.1.1. Quyền của bên A

Bên A có quyền hoàn (hủy) và thay đổi vé trong các trường hợp bên B vi phạm quy định đặt giữ chỗ của các hãng hàng không hoặc vi phạm các đièu kiện về thanh toán giữ 2 bên mà không phải chịu bất kì trách nhiệm nào với bên B.

6.1.2.Nghĩa vụ của bên A

-Xuất vé theo đúng yêu cầu của bên B.

-Bên A cấp cho bên B user các hãng Vietnam Airlines, Vietjet,…đăng  nhập vào hệ thống để tự đặt giữ chỗ.

– Bên A có trách nhiệm xuất hóa đơn cho Bên B khi có yêu cầu.

-Bên A hỗ trợ Bên B xuất vé, đổi vé và các nghiệp vụ khác mà bên B không có quyền tự xử lý( nếu đủ điều kuện cho phép) theo yêu cầu của bên B. Các chi phhí phát sinh khách( nếu có ) sẽ được bên A thông báo cho bên B trước khi thao tác xác nhận. Bên A có quyền yêu cầu bên B nộp bổ sung các loại giấy tờ liên quan( theo quy định của từng hãng hàng không)

-Không chịu trách nhiệm cho bất kì tổn thất hay thiệt hại nào của bên B khi việc đặt chỗ không  thực hiện được hoặc bị chậm trễ do lỗi viễn thông hoặc cơ sở hạn tầng hoặc do nhà vận chuyển.

6.2. Quyền hạn và trách nhiệm của bên B

6.2.1. Quyền của bên B

-Bên B có quyền tự thao tác xử lý để đặt giữ chỗ trên hệ thống mà bên A đã cung cấp theo quy định của từng hãng hàng không.

-Được quyền sử dụng tên, biểu tượng, logo hay sản phẩm thương hiệu của bên A khi có sự đồng ý của bên A.

6.2.2. Nghĩa vụ của bên B

-Bên B chịu trách nhiệm bảo mật user do bên A cung cấp.

-Chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên A đúng quy định trên hợp đồng.

-trường hợp các hãng hàng không có điều kiện không được hoàn vé, một khi đã gửi yêu cầu xuất vé thì bên B phải chịu trách nhiệm theo quy định của hãng hàng không đó.

-Chịu trách nhiệm tư vấn cho khách hàng của mình tất cả thông tin liên quan đến giấy tờ book vé máy bay.

– Khi xuất vé của bên A: Yêu cầu bên B tìm hiểu các điều kiện cơ bản, quy định của từng hãng hàng không, nhưng không giới hạn bới các quy định trong bảng giá, thông báo của hãng và các quy định trên các hệ thống đặt giữ chỗ (GDS) trước khi yêu cầu bên A xuất vé( Bên A sẽ không chịu về vấn đề tư vấn, khi không có nhu cầu của bên B). Nếu xảy ra tranh chấp, sai sót bên B sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

-Bên B có nghĩa vụ cập nhập emai thường xuyên để nhận các thông báo từ bên A hoặc từ các hãng  hàng không. Bên A không chịu trách nhiệm khi có lỗi phát sinh do bên B không cập nhập email để nhận thông tin.

Điều 7. Bồi thường thiệt hại

-Không được phép chỉnh sử giá vé và hóa đơn của các hãng hàng không Việt Nam, hoàn toàn chịu trách nhiệm cũng như bồi thường thiệt hại cho bên A nếu  vi phạm gây thiệt hại cho bên A.

Điều 8. Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

– Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

– Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

– Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

– Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ  được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Điều 9. Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được làm thành …. bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ …bản, Bên B giữ … bản. 

Ký tên AKí tên B
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com