Hợp đồng biên dịch sách/tài liệu

Xếp hạng post

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

HỢP ĐỒNG BIÊN DỊCH SÁCH/ TÀI LIỆU

Số:……./HĐBDSTL

  • Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 14 tháng 6 năm 2005;
  • Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;
  • Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên

Hôm nay ngày ….. tháng…..năm….., tại địa chỉ…………., chúng tôi bao gồm:

Bên A: Công ty Dịch thuật PERSOTRANS

Địa chỉ:

Điện thoại: ………………………….. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc công ty

Số tài khoản:

Ngân hàng:   

Bên B: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ B

Trụ sở :

Điện thoại: ………………………….. Fax…………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………

Đại diện pháp luật : Nguyễn Thị C

Chức vụ: Giám đốc

Số tài khoản:

Ngân hàng:

Cùng bàn bạc thống nhất đưa ra các thỏa thuận sau đây:

Điều 1. Nội dung thỏa thuận           

1.Bên A đồng ý và chỉ định bên B là người dịch thuật sách, truyện tranh và các tài liệu hợp pháp.

2. Ngôn ngữ dịch thuật: Dịch từ Tiếng Trung sang tiếng Việt

3. Cách trình bày:

4. Phông chữ, cỡ chữ:

Điều 2. Tiêu chuẩn bản dịch

-Văn phong tốt, diễn đạt trôi chảy, liền mạch

-Dịch đúng nghĩa với bản gốc, sử dụng các thuật ngữ chuyên ngành phù hợp

-Bản dịch thể hiện sự nhuần nhuyễn, thông thạo ngôn ngữ của người bản địa

-Bản dịch dịch được rõ ràng các từ, cụm từ viết tắt của bản gốc

– Bản dịch được format chính xác với bản gốc

Điều 3. Thời gian dịch thuật

Phụ thuộc vào :

-Quy mô dự án. Một tài liệu có số lượng từ lớn chắc chắn tốn nhiều thời gian dịch hơn một tài liệu chỉ dài vài trang. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ, các dự án lớn thường được chia nhỏ cho nhiều biên dịch viên

-Chuyên ngành của tài liệu. Thời gian dịch một cuốn sổ tay nhân viên sẽ nhanh hơn thời gian dịch một bài báo y dược. Thời gian dịch tài liệu hướng dẫn sử dụng cũng sẽ khác thời gian dịch tài liệu marketing. Bởi lẽ, khi Dịch tài liệu Chuyên ngành marketing, biên dịch viên phải có khả năng tư duy, sáng tạo đa chiều, phải biết làm sao để có thể dịch một cách hay và thu hút nhất.

-Thể loại tài liệu. Nếu tài liệu cần dịch có dạng văn bản, công việc chủ yếu sẽ chỉ là dịch nội dung. Tuy nhiên, nếu tài liệu cần dịch là WebsiteVideoPhần mềmGame,…, việc chuẩn bị file và xử lý kỹ thuật sẽ tốn kém thêm rất nhiều thời gian.

-Văn phong, ý tưởng của tài liệu. Nếu tài liệu không được dịch rõ nghĩa, văn phong mơ hồ, đội ngũ quản lý chất lượng sẽ phải mất thêm thời gian để kiểm tra, chỉnh sửa. Việc này giúp thông điệp của bản gốc được đảm bảo truyền tải rõ ràng, chính xác tới người đọc.   

Do đó sẽ dựa vào sự thỏa thuận của hai bên trong mỗi lần dịch thuật để đảm bảo chất lượng dịch thuật.

Điều 4. Thời gian lưu trữ tài liệu của bên A

-Từ 5-7 ngày nếu là tài liệu dịch thuật thông thường chờ phản hồi của khách hàng.

-Hủy ngay sau khi xác nhận thanh toán hợp đồng với tài liệu mật

Thông thường bên A thường sẽ lưu lại tài liệu dịch thuật trong thời gian 5 ngày . Sau khoảng thời gian này, tài liệu sẽ được tự động hủy hoàn toàn tự động bằng công nghệ xử lý file tốt nhất, đảm bảo không có khả năng phục hồi.  Phương pháp này nhằm đảm bảo quyền lợi lâu dài của khách hàng và uy tín và trách nhiệm bảo mật của Perso.

Đối với loại tài liệu quan trọng và có tính chất bảo mật cấp độ cao, ưu tiên như tài liệu chính phủ, dự án, tài chính …  , bên A sẽ hủy tài liệu ngay sau khi thanh toán hợp đồng và lấy xác nhận từ phía khách hàng.

Điều 5. Giá trị hợp đồng

– Phí dịch / trang: ….. VNĐ/ trang

– Tổng phí phải thanh toán: ……. VNĐ

– Tạm ứng (50%): ………. VNĐ

Phí dịch vụ: Phí dịch thuật cho tài liệu nêu trong bản Hợp đồng là ……. VNĐ (bằng chữ: ………………….), chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng.

Điều 6. Chi phí dịch thuật và đơn giá

Trong phí cho dịch vụ biên dịch thuật dựa theo hợp đồng này có bao gồm các khoản chi phí để bên B thực hiện công việc dịch thuật đảm bảo chất lượng và được quy định tại Điều 5  của Hợp đồng này (chi phí cho biên dịch viên, phí cho người kiểm tra (biên tập), chi phí liên lạc và các chi phí khác).

Điều 7. Thanh toán chi phí

-Bên A phải thanh toán chi phí dịch thuật cho bên B trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bên B giao nộp sản phẩm dịch.

-Phương thức thanh toán là chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của bên B, chi phí ngân hàng phát sinh khi chuyển khoản do bên A chịu.

-Nếu qua thời hạn mà bên B vẫ chưa thanh toán cho bên A, thì bên B sẽ phải trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

Điều 8. Nghĩa vụ bảo mật thông tin

Tất cả các thông tin tài liệu của bên B đều được bảo mật tuyêt đối theo đúng tiêu chuẩn bảo mật.

Chỉ cho phép nhân viên, khách hàng và những người cần biết thông tin tài liệu để cải thiện chất lượng bản dịch. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm những quy định trong hợp đồng với Công ty và có thể truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.

+ Đối với Nhân viên dịch thuật

Nhân viên thuộc phòng dịch thuật không được liên hệ với cơ quan, cá nhân có liên quan đến tài liệu, dự án dịch bằng bất cứ hình thức nào. Tuyệt đối không tiết lộ nội dung trong tài liệu dịch với bất cứ ai.

+ Đối với Cộng tác viên

Cộng tác viên của Công ty Dịch thuật PERSOTRANS đều là những người cam kết làm việc lâu dài và bị ràng buộc bởi các quy định bảo mật chặt chẽ của công ty về quá trình xử lý mỗi hợp đồng, cũng như sau khi giao sản phẩm. Cộng tác viên được yêu cầu xóa toàn bộ các file chứa nội dung hợp đồng trên các phương tiện lưu trữ cá nhân 6 giờ sau khi trả bài.

Điều 9. Quyền sở hữu trí tuệ

Trong trường hợp kết quả dịch thuật của bên B được tạo thành tác phẩm bản quyền được bảo vệ theo luật bản quyền thì bản quyền (quyền sở hữu trí tuệ) phát sinh đối với bên B sẽ được chuyển giao cho bên A dựa theo bản hợp đồng này chừng nào không có thỏa thuận khác giữa hai bên. Chi phí đó nằm trong khoản chi phí dịch thuật được bên A thanh toán cho bên B.

Điều 10 . Trách nhiệm của các bên

1.Trách nhiệm bên A

-Bên A có trách nhiệm dịch chính xác nội dung mà bên B yêu cầu dịch.

– Trong trường hợp :

+Bên A đã hoàn thành bản dịch và gửi cho bên B nhưng vẫn có lỗi trong bản dịch, không đúng như bên B yêu cầu thì Bên A vẫn phải sửa lại trong vòng 15 ngày để gửi lại cho bên A.

-Sau khi đã hết các thời hạn trên, Bên A hoàn thành bản dịch mà vẫn còn lỗi, gây thiệt hại cho bên B. Thì bên A sẽ phải bồi thường đúng mức bồi thường dựa theo sự việc xảy ra.

-Phạm vi bồi thường thiệt hại sẽ dừng ở hành vi bên A gây thiệt hại trực tiếp cho bên B.

2. Trách nhiệm bên B

– Cung cấp cho bên A tài liệu không thuộc loại tài liệu nghiêm cấm theo pháp luật hiện hành tại Việt Nam. Nếu sai bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

– Thanh toán đầy đủ số tiền cho bên A

Điều 11. Thời hạn hợp đồng

Thời hạn hiệu lực của Hợp đồng này là một năm kể từ ngày ký kết.

Điều 12. Tự động gia hạn hợp đồng

-Hợp đồng này sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm chừng nào một trong hai không có đề nghị kết thúc hợp đồng 1 tháng trước khi hết hạn hợp đồng.

-Khi hết hạn hợp đồng đã gia hạn, sẽ tiếp tục tự động gia hạn theo như trình tự trong khoản 1.

Điều 13. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

Hợp đồng này được chấm dứt khi xảy ra ít nhất một trong các trường hợp sau:

-Hết thời hạn quy định tại điều 2 của hợp đồng này.

-Một trong hai bên vi phạm các điều khoản quy định trong hợp đồng.

Điều 14.Trường hợp bất khả kháng:

Trong các trường hợp do yếu tố khách quan mang lại như trục trặc hệ thống điện tại địa điểm làm việc của bên B, thiên tai gây thiệt hại cơ sở làm việc, bệnh dịch….. ảnh hưởng đến tiến độ của hợp đồng được coi là các trường hợp bất khả kháng, bên B phải thông báo cho bên A tình hình thực tế, được quyền kéo dài hợp đồng trong thời hạn 6 tháng mà không phải chịu bất cứ một chi phí bồi thường nào. Nếu bên A không chấp nhận thời gian kéo dài, muốn chấm dứt hợp đồng, bên B trả cho bên A tài liệu đã hoàn thiện sau khi bên A đã thanh toán số tiền tương ứng với tài liệu đã hoàn thành.

Điều 15: Điều khoản chung:

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì phát sinh, vướng mắc, hai bên sẽ bàn bạc giải quyết theo quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Sau khi hai bên thực hiện xong các nghĩa vụ của mình quy định trong hợp đồng thì hợp đồng coi như được thanh lý.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, bên  A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com