Giao dịch giữa hai người câm có hợp pháp hay không?

Xếp hạng post

Theo quy định về điều kiện về chủ thể là cá nhân để thực hiện giao dịch dân sự theo BLDS 2015 thì những đối tượng không thể xác lập giao dịch một cách độc lập bao gồm:

  • Người chưa thành niên (với người chưa thành niên từ 6-15 tuổi thì được xác lập các giao dịch phục vụ nhu cầu hằng ngày phù hợp với lứa tuổi; với người chưa thành niên từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi được phép độc lập xác lập các giao dịch dân sự trừ các giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và các tài sản khác theo quy định của pháp luật cần có sự đồng ý của người đại diện).
  • Người mất năng lực hành vi dân sự.
  • Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
  • Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Trong 4 nhóm chủ thể không được độc lập xác lập giao dịch, thì trừ nhóm người chưa thành niên, những nhóm còn lại khi giới hạn quyền xác lập giao dịch đều cần có quyết định của Tòa án về việc họ mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Các nhóm nói trên cũng hướng đến các đối tượng như người cao tuổi, người mắc bệnh tâm thần hay người nghiện ma túy hoặc chất kích thích khác dẫn đến phá tán tài sản. trong các nhóm đối tượng nêu trên không đề cập trực tiếp đến người khuyết tật. Vậy nên, nếu 2 người câm, đã thành niên, hoặc chưa thành niên nhưng xác lập các giao dịch được pháp luật cho phép, không có quyết định của Tòa án về việt mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự hay có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, giao dịch của hai người không vi phạm các điều cấm của pháp luật thì giao dịch đó hoàn toàn hợp pháp.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com