Giải trình vi phạm hành chính

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình vi phạm hành chính


CÔNG TY……………….

PHÒNG…………………..

Số:……../……………………

                                                   

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                         ……., ngày……tháng……năm……

GIẢI TRÌNH VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Kính gửi: Trường phòng ban…………………………………………………………..

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………..

Nơi cấp:………………………………………………………………………… cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung giải trình:

Do phần mềm kế toán sai số nên trị giá số dư tồn kho đầu kỳ trên báo cáo tài chính đã nộp là:………………………không khớp với số dư đầu kỳ trên bảng nhập xuất tồn của sổ sách.

Trên sổ sách số dư đầu kỳ là:……………………………….

Với sai sót trên đã làm ảnh hưởng tới giá vốn của mặt hàng ………………..nói riêng và trị giá vốn hàng bán ra trong năm nói chung.

…………………………………..

Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong….xem xét giúp đỡ tôi.

Tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Rất mong sự xem xét và chấp thuận của Ban lãnh đạo Công ty.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT

                   ĐẠI DIỆN PHÒNG BAN

 

                       (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191