Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu


CÔNG TY …….

Phòng Kế hoạch đầu tư

Số : …/…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

GIẢI TRÌNH VỀ NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Kính gửi : Giám đốc Công ty ………

I . Mô tả tóm tắt dự án :

  • Tên dự án :
  • Tổng mức đầu tư :
  • Tên chủ đầu tư :
  • Nguồn vốn :
  • Thời gian thực hiện dự án :
  • Địa điểm , quy mô dự án :

II . Kế hoạch lựa chọn nhà thầu :

STTTên gói thầuGiá gói thầu

 

( VNĐ )

Nguồn vốnHình thức lựa chọn nhà thầuPhương thức đấu thầuThời gian lựa chọn nhà thầuHình thức hợp đồngThời gian thực hiện hợp đồng
1        
2        
3        
4        
……        
 Tổng cộng       

Trên đây là nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Phòng kế hoạch đầu tư triển khai .

Kính đề nghị Giám đốc Công ty …….xem xét và phê duyệt kế hoạch .

Nơi nhận :

– ….. ;

– …… ;

Lưu ….

TRƯỞNG PHÒNG …….

(Ký tên , đóng dấu )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191