Giải trình nguồn gốc tài sản

5/5 - (1 bình chọn)

Giải trình nguồn gốc tài sản là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện bằng văn bản để trình bày về nguồn gốc tài sản do mình làm chủ sở hữu hoặc tài sản của cơ quan, tổ chức giải trình với khi có yêu cầu hoặc nhằm mục đích khác tới cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết .

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình nguồn gốc tài sản


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

…, Ngày….tháng…..năm…….

GIẢI TRÌNH NGUỒN GỐC TÀI SẢN

Kính gửi: Cơ quan ………

Căn cứ Thông báo số:…../…..-…….. về việc yêu cầu giải trình nguồn gốc tài sản……………….;

Họ và tên:………………………. Ngày sinh:………………..

CMND/CCCD số:…………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp:………….

Nơi ĐKHKTT:………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………

Báo cáo giải trình nguồn gốc tài sản

1.Các tài sản cần giải trình gồm:

Tên tài sảnLoại tài sảnGiá trịNguồn gốc……….
1,………    
2,………    
…………..    

2.Lý do giải trình:

……………………………………

Cung cấp giấy tờ liên quan ( Nếu có):

Tôi  xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính đề nghị Quý cơ quan tiếp nhận, xem xét./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận 

 

– Như trên;

– Lưu:………….

Người giải trình

 (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191