Giải trình khiếu nại

5/5 - (1 bình chọn)

Giải trình khiếu nại là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành giải trình bằng văn bản về vấn đề khiếu nại với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết, tiếp nhận. Dưới đây là mẫu giải trình khiếu nại cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình khiếu nại

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:…/…-….

V/v giải trình khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

….. ,ngày…. tháng ……..năm……….

GIẢI TRÌNH KHIẾU NẠI

Kính gửi: Cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Căn cứ quyết định hành chính/ hành vi hành chính/ quyết định kỷ luật số:…/…- về việc………………. ;

Tên doanh nghiệp:

Mã số thuế/ mã số doanh nghiệp:

Địa chỉ trụ sở:

Hotline:                                                                           Số Fax/email (nếu có):

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:                           Sinh năm:

Chức vụ:

Số điện thoại liên hệ:

Báo cáo giải trình khiếu nại về việc …………………………..:

Ngày …/…./….., Doanh nghiệp….. nhận được quyết định hành chính/ hành vi hành chính…….. của cơ quan ……….

Về vấn đề này, Doanh nghiệp……….  xin giải trình về vụ việc này như sau:

  • Trình bày vụ việc:…………….
  • Lý do:…………………………
  • ………………………………..

Cung cấp giấy tờ liên quan ( Nếu có):

Doanh nghiệp xin cam đoan những gì đã trình bày và giấy tờ cung cấp là đúng sự thật. Nếu sai Doanh nghiệp……………………. xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính đề nghị Quý cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền tiếp nhận, xem xét./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:–         Như trên;

 

–         Lưu:………….

DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191