Giải trình chậm nộp báo cáo

5/5 - (1 bình chọn)

Giải trình chậm nộp báo cáo là văn bản của học sinh, sinh viên, nhân viên cấp dưới viết cho giảng viên hoặc lãnh đạo cấp trên để trình bày, giải thích về việc lý do chậm nộp báo cáo…….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Giải trình chậm nộp báo cáo


TÊN CƠ QUAN

————————–

Số: ……./GTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

GIẢI TRÌNH CHẬM NỘP BÁO CÁO

Vv: Chậm nộp báo cáo

Kính gửi: …………………………………..

(Giảng viên, giáo viên, người hướng dẫn báo cáo, cấp trên trực tiếp của người làm báo cáo….)

Tôi tên là: …………………………………….. Sinh ngày: ………………

Hiện đang là: …………………………………. (có thể là sinh viên/học sinh/nhân viên trong công ty….)

Ngày …/…/…, tôi có nhận được thông báo của trưởng phòng/giám đốc……….. (có thể là 1 chức danh nào đó khác, người yêu cầu làm báo cáo….) yêu cầu tôi phải hoàn thành 01 bản báo cáo về ………….. . Trong thông báo có ghi rõ, hạn nộp báo cáo chậm nhận là vào ngày…/…/… .

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại là ngày…/…/…, tôi vẫn chưa thể hoàn thiện được báo cáo đúng hạn vì những lý do sau:

– …………….

-……………..

-……………..

(Có thể là bị ốm, người thân bị ốm, ……….: có giấy tờ kèm theo)

Trên đây là toàn bộ giải trình của tôi về vấn đề sử dụng vượt quỹ so với dự toán. Kính mong Qúy Cơ quan xem xét!

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Nơi nhận

 

– Như trên

– VT; VP

BỘ PHẬN BAN HÀNH GIẢI TRÌNH

(Có thể là cá nhân, tổ chức…)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191