Đơn xin xác nhận việc trích đo đạc lại đất

Xếp hạng post

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………… ngày……tháng…..năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

V/v trích đo đạc lại đất

Kính gửi: – UBND xã/phường………………………………………………

Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện…….

Hoặc Phòng Địa chính xã/phường…………………

  • Căn cứ luật đất đai năm 2013;
  • Nghị định số 43/2013/NĐ-CP quy định chi tiết luật đất đai năm 2013;
  • Căn cứ nhu cầu thực tế của …………..

Tôi tên là:………………………………………………………… Sinh năm ………………………..

Số CMND/CCCD:……………………….. Cấp ngày….tháng….năm….. Do………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….

Tôi xin trình bày như sau:

Tôi là chủ sở hữu thửa đất số…………………………….. theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày……………. do…………………………. tại địa chỉ …………..

Lý do xin xác nhận: xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất/ cung cấp theo yêu cầu để giải quyết tranh chấp/tách thửa……………….

Nay tôi làm đơn này, đề nghị  …… xác nhận việc đã trích đo lại thửa đất số……… tại địa chỉ…………….là ………………….m2 . Để tôi hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/cung cấp cho Tòa án………………………………..

Tôi xin cam đoan những điều nói trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tài liệu kèm theo đơn:
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân;
Các giấy tờ khác liên quan  
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com