Đơn xin trích lục bảng điểm THPT

Xếp hạng post

Đơn xin trích lục bảng điểm THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

ĐƠN XIN TRÍCH LỤC BẢNG ĐIỀM THPT

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường THPT …..

Tôi tên là: …………… Ngày sinh: ……/……../……….

Lớp: : …………

Khóa: : …………

Nơi sinh : xã ……., huyện ………., tỉnh :………

Giấy chứng minh nhân dân số : ……………

Đã được cấp bằng có số hiệu:…………

Nguyên trước đây tôi đã theo học tại trường từ năm ……… đến năm…..

Qua các lớp sau:

LớpNăm họcGiáo viên chủ  nhiệm
10/  
11/  
12/  

 Do trong quá trình chuyển nhà tôi đã lạc bảng điểm cũ.

Vậy tôi làm đơn này kính xin BGH và phòng giáo vụ Trường THPT xét và cho tôi sao lục lại bảng điểm THPT để tiện việc sử dụng trong công tác và học tập.

            Ý kiến của BGH                                                      Người làm đơn

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com