Đơn xin thay đổi đồng phục

Xếp hạng post

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN XIN THAY ĐỔI ĐỒNG PHỤC

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường……………………………..

Em tên là:…………………………………………………… (Mã sinh viên………………………)

Sinh ngày:………………………………………………………Nơi sinh:…………………………….

Hiện đang học lớp:……………………………………………… Khóa:…………………………….

Ngành:……………………………………………… Thuộc Khoa:…………………………………..

Số điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………………………..

Nay em làm đơn này kính mong Nhà trường xem xét cho em được thay đổi đồng phục từ ngày…/…./….. đến ngày …./…./….. do : ………………………………………………..

Kèm theo các loại chứng từ để xem xét miễn giảm: …………………………………………

Em xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của nhà trườngNgười làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com