Đơn xin miễn học bơi

4/5 - (1 bình chọn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…..tháng…..năm…..

ĐƠN XIN MIỄN HỌC BƠI

Kính gửi: – Ban Giám hiệu trường……………………………..

Phòng đào tạo

Em tên là:…………………………………………………… Mã sinh viên……………………….

Sinh ngày:………………………………………………………Nơi sinh:…………………………….

Hiện đang học lớp:……………………………………………… Khóa:…………………………….

Ngành:……………………………………………… Thuộc Khoa:…………………………………..

Số điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………………………..

Nay em làm đơn này kính mong Nhà trường tạo điều kiện để em được  miễn học bơi do : ………………………………………………………….

(Là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật; …….)

Kèm theo các loại chứng từ để xem xét miễn giảm: …………………………………………

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của Phòng đào tạoNgười làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

Duyệt của BGH

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com