Đơn xin cấp lại sổ ruộng

5/5 - (1 bình chọn)

Đơn xin cấp lại sổ ruộng là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn xin cấp lại sổ ruộng

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn xin cấp lại sổ ruộng đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

 • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
 • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
 • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
 • Chủ thể viết Đơn xin cấp lại sổ ruộng là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
 • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
 • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
 • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
 • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn xin cấp lại sổ ruộng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm 20…

ĐƠN XIN CẤP LẠI SỔ RUỘNG

( Vv: cấp lại sổ đỏ cho đất nông nghiệp )

Căn cứ theo Luật đất đai 2013;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính.

            Kính gừi:

 • SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH
 • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1. Thông tin người sử dụng đất:

Họ và tên: ………………………………………………………………………………….

Năm sinh: ……………. Nơi sinh: ……………………. Dân tộc: …………………………

Số CMND: ……………………….. Ngày cấp:…./ …../…..  Nơi cấp: ………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………… Số điện thoại: ……………………..

2. Thông tin về đất:

Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất: …………………………;

Số phát hành GCN: …………………….;

Ngày cấp GCN: …/…/…

Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích (ha )
     
     
     
     

Thông tin tài sản gắn liền với đất:

+ Loại tài sản: ……………………………………………………………………………

+ Diện tích (ha ): ……………………………………………………………………………

3. Lý do đề nghị cấp lại và căn cứ pháp lý:

………………………………………………………………………..

Kính mong Sở tài nguyên và môi trường tỉnh… và UBND tỉnh cấp lại sổ đỏ đất nông nghiệp cho tôi.

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về:

“Cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận.

b) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.”

4. Giấy tờ kèm theo và cam kết theo quy định pháp luật:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có dấu;
 • Bản sao sổ đỏ cho đất nông nghiệp cũ;
 • Bản sao CMND;

Tôi xin cam kết sẽ tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

(nếu có)

NGƯỜI LÀM ĐƠN

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com