Đơn khiếu nại công ty giữ hồ sơ bảo hiểm

Xếp hạng post

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc

Hà Nội, ngày18 tháng 8 năm 2020

ĐƠN KHIẾU NẠI CÔNG TY GIỮ KHÔNG TRẢ HỒ SƠ BẢO HIỂM

 V/v: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMP không trả hồ sơ bảo hiểm xã hội

 Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân

Phòng lao động, thương binh và xã hội quận Thanh Xuân

Họ và tên tôi là: LÊ THUÝ HIỀN                                Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/1/1999              Dân tộc: Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132319735

Ngày cấp: 17/01/2018             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: số 15 đường Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0342530071                                      Email: lethuyhien.hlu@gmail.com

Là: Người lao động làm việc cho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMP theo hợp đồng lao động số: 001467 từ ngày 15/06/2015 đến ngày 15/6/2020

Nay tôi làm đơn này muốn khiếu nại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMP đã hoàn thành thủ tục xác nhận chấm dứt hợp đồng lao động với tôi nhưng không trả lại hồ sơ bảo hiểm xã hội cho tôi. Tôi đã có làm đơn khiếu nại đến Giám đốc công ty nhưng không nhận được sự phản hồi rõ ràng.

Căn cứ Khoản 3 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012:

Điều 47: Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Tôi nhận thấy, việc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMP giữ hồ sơ bảo hiểm xã hội của tôi và không có lý do rõ ràng là không đúng với quy định của pháp luật và làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích của tôi.

Chính vì vậy, tôi mong quý cơ quan xem xét và giải quyết, việc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SMP giữ hồ sơ bảo hiểm xã hội của tôi trái với quy định pháp luật.

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN

  (Ký, ghi rõ họ tên)

LÊ THUÝ HIỀN

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com