Đơn đề nghị xử lý khắc phục khu vực nước sông ô nhiễm

5/5 - (1 bình chọn)

Đơn đề nghị xử lý khắc phục khu vực nước sông ô nhiễm là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn đề nghị xử lý khắc phục khu vực nước sông ô nhiễm

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn đề nghị xử lý khắc phục khu vực nước sông ô nhiễm đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

  • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
  • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
  • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
  • Chủ thể viết Đơn đề nghị xử lý khắc phục khu vực nước sông ô nhiễm là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
  • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
  • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
  • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
  • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu Đơn đề nghị xử lý khắc phục khu vực nước sông ô nhiễm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           … , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ KHẮC PHỤC KHU VỰC NƯỚC SÔNG Ô NHIỄM

(V/v: xử lý khắc phục khu vực nước sông ô nhiễm)

Kính gửi: – Bộ Tài nguyên và Môi trường tỉnh …

– Căn cứ Luật Môi trường 2014;

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………

Nội dung sự việc

Hiện tại tôi đang cư trú tại địa chỉ:……………………………          – là một trong những khu vực có sông … chảy qua.

Do tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa quá nhanh, kèm theo sự gia tăng dân số gây áp lực ngày càng nặng nề đối với tài nguyên nước. Khu vực con sông … ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. Kèm theo đó là không có thiết bị xử lý chất thải.

Đề nghị

Để giảm thiểu những tác động xấu của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe của mọi người đề nghị: khắc phục xử lý  khu vực nước sông ô nhiễm.

Tôi cam kết những thông tin trên là chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---
1900.0191