Đơn đề nghị phân chia lối đi chung

Xếp hạng post

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÂN CHIA LỐI ĐI CHUNG

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

  • Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
  • Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Hôm nay, ngày 17 tháng 8 năm 2020, tại số 15 đường Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Họ và tên tôi là: LÊ THUÝ HIỀN                                Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 05/12/1985             Dân tộc: Kinh                 Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 132319735

Ngày cấp: 17/01/2018             Nơi cấp: Công an Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú: Khu 11, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ hiện tại: số 15 đường Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0342530071                   Email: lethuyhien.hlu@gmail.com

Tôi đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề phân chia lối đi giữa nhà tôi và nhà bà:

Họ và tên: NGUYỄN VŨ THANH HÀ              Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 06/01/1980             Dân tộc: Kinh       Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 030079000314      Ngày cấp: 19/08/2015            

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Hộ khẩu thường trú: Số 17 đường Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Địa chỉ hiện tại: Số 17 đường Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 033877989

NỘI DUNG VẤN ĐỀ:

Năm 2005, gia đình tôi có mua thửa đất của ông Nguyễn Văn Trường đầy đủ theo quy định pháp luật tại:

Địa chỉ số 15 đường Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Thuộc tờ bản đồ số:03, thửa đất số:178, loại đất……, hạng đất…….

Diện tích tranh chấp: 16 m2

Và nhà bà Hà thuộc tờ bản đồ số 03, thửa đất số:179, loại đất……, hạng đất……. địa chỉ số 17 đường Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Diện tích tranh chấp: 16 m2

Trên giấy mua bán viết tay 10/09/2005 thể hiện 32m2 là ngõ đi chung của cả hai nhà (nhà tôi và bà Hà) còn sổ đỏ sau đó được làm 30/07/2006 thì không thể hiện. Đến thời điểm hiện tại, nhà bà Hà tự ý mở cửa phụ lấn chiếm trên lối đi chung mà chưa có sự đồng ý của tôi khiến nhà tôi bị cản trở việc đi lại. Tôi đã có nhắc nhở và yêu cầu bà Hà dỡ phần hiên lấn chiếm lối chung nhưng bà Hà không thực hiện và cho rằng một nửa phần đất (16m2) thuộc quyền sở hữu của bà Hà nên bà Hà có quyền quyết định.

Dựa theo Điều 254 Bộ luật Dân sự 2015 quy định Quyền về lối đi qua:

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.”

Căn cứ vào quy định trên tôi xét thấy diện tích 16m2 đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà Hà. Tuy nhiên bà Hà vẫn phải ưu tiên dành cho nhà tôi lối đi chung theo các quy định tại điều 254 nói trên.

Cho đến nay, chúng tôi vẫn không thể hoà giải được với nhau để giải quyết vấn đề đất đai đã được nêu bên trên. Vì vậy, tôi làm đơn ngày đề nghị Ủy ban Nhân dân Quận Thanh Xuân tổ chức phân chia lại lối đi chung giữa hai nhà với thửa đất số 178, loại đất……, hạng đất…….địa chỉ số 15 đường Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và thửa đất số 179 loại đất……, hạng đất…….địa chỉ số 17 đường Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Yêu cầu cụ thể:

  • Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và lối đi chung.
  • Lập biên bản hoà giải tranh chấp đất đai giữa hai bên chúng tôi

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi. Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Sổ hộ khẩu
Sơ đồ thửa đất
Hợp đồng mua bán đất
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)  
LÊ THUÝ HIỀN

Điều 89. Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh

1. Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai nộp đơn tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết.

3. Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc, tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp, tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai bao gồm:

a) Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai;

b) Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai đối với trường hợp hòa giải không thành; biên bản hòa giải trong quá trình giải quyết tranh chấp;

c) Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp;

d) Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định giải quyết tranh chấp hoặc quyết định công nhận hòa giải thành, gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com