ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Xếp hạng

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng là văn bản được người dân viết gửi tới cá nhân, đơn vị có thẩm quyền. Bạn đang thắc mắc, tìm kiếm mẫu để xem đơn có những nội dung gì, căn cứ pháp luật nào và viết ra sao. Xin mời theo dõi bài viết của chúng tôi.

Hướng dẫn viết Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Những hướng dẫn cơ bản để tự viết Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng đúng, cập nhật liên tục, đảm bảo pháp lý.

 • Cá nhân, tổ chức nhận đơn là cá nhân, tổ chức có thẩm quyền theo quy định pháp luật chuyên ngành (phần “Kính gửi:…”);
 • Dưới tên đơn là nêu ra nội dung chính của đơn (phần “V/v:…”);
 • Dẫn chiếu các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng, pháp luật có liên quan (phần “Căn cứ:…”);
 • Chủ thể viết Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng là người có quyền, lợi ích trực tiếp mong muốn giải quyết (phần “Tên tôi là:…”);
 • Các thông tin của người viết đơn cần được điền đầy đủ như năm sinh, nơi cư trú, số CMND/CCCD, số điện thoại (phần “Năm sinh:…, CMND/CCCD số:…”);
 • Nội dung đơn là nội dung sự việc cần được giải quyết (phần “Trình bày nội dung:…”);
 • Người viết đơn ký tên ở cuối đơn kèm theo lời cam đoan (phần “Người viết đơn:…”);
 • Hình thức đơn: Viết tay hoặc đánh máy không bắt buộc theo mẫu;

Mẫu ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

 

Mẫu số: 01/GPXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_______________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG [1]

 
 
Xây dựng mớimới  
Cải tạo, sửa chữa  

Kính gửi: ………………………………………………………………………[2]

 1. Tên chủ đầu tư: …………………………………….Sinh năm…………….

Chứng minh nhân dân số…………………… do…………………………………….

cấp ngày………..tháng…………năm…………………

Địa chỉ thường trú:

Số nhà: ………………………….đường: ……………………………………………………….

Phường (xã): ………………….quận (huyện):………….

Số điện thoại:…………………………………………………

 1. Địa điểm xây dựng:

Lô đất số………………………………….diện tích: …………………………………………..

Tại số nhà:……………………….đường: ………………………………………………………

Phường (xã): ……………………quận (huyện):………..

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất số:………………………………..

do:………………………… cấp ngày:………………………

 1. Nội dung xin phép xây dựng:

Loại công trình: ………………………………………………………………………………….

Diện tích xây dựng tầng trệt :…………………..m2

Số tầng: …………, chiều cao (m):…………………………………………………………….

Tổng diện tích sàn xây dựng (m2):…………………….

 1. Tên đơn vị hoặc người thiết kế (nếu có): …………………..

Địa chỉ nơi đặt trụ sở đơn vị, hoặc địa chỉ thường trú của người thiết kế:……..

Số nhà: ………………………….đường: ……………………………………………………….

Phường (xã): ………………….quận (huyện):………….

Số điện thoại:…………………………………………………

 1. Thời gian hoàn thành công trình dự kiến là………tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.
 2. Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt đính kèm Giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của luật pháp.

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG

(XÃ, THỊ TRẤN ) [3]

(ký tên, đóng dấu)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày……..tháng…….năm…….

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

[1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết  định số:58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

[2] Ủy ban nhân dân  quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

[3] Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn) nơi xây dựng công trình về nội dung khai ở  mục 2 của đơn


DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com