Điều chỉnh nội dung của Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn

Xếp hạng post
Điều chỉnh nội dung của Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn

Vợ chồng tôi đã đăng kí kết hôn được gần 1 tháng. Khi đi đăng kí kết hôn chúng tôi mang theo sổ hộ khẩu nhưng không mang chứng minh thư nhân dân. Cán bộ phường làm giấy đăng kí kết hôn theo sổ hộ khẩu. Nhưng có 1 vấn đề là số chứng minh thư trong sổ hộ khẩu của chồng tôi bị thiếu mất số ở đầu dẫn đến số chứng minh thư trên đăng kí kết hôn của chồng tôi không khớp với số trên chứng minh thư nhân dân. Vậy trong trường hợp này các thủ tục sau này liên quan đến giấy chứng nhận đăng kí kết hôn có ảnh hưởng gì không? Nếu có thì xin hướng dẫn tôi thủ tục để cấp lại đăng kí kết hôn cho đúng. Tôi xin cảm ơn!

Gửi bởi: pham thanh huyen

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp số chứng minh nhân dân của chồng bạn được ghi trong Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn không khớp với số trên chứng minh nhân dân, bạn không cần xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn mà yêu cầu Uỷ ban nhân dân phường nơi bạn đăng kí kết hôn làm thủ tục điều chỉnh nội dung này trong Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 25/12/2005 về Đăng kí và quản lý hộ tịch. Cụ thể như sau:

Điều 39. Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác

1. Khi cá nhân có yêu cầu điều chỉnh nội dung đã được đăng ký trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký hộ tịch căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh để điều chỉnh những nội dung đó cho phù hợp với nội dung tương ứng trong bản chính Giấy khai sinh.

Nếu việc điều chỉnh nội dung của sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch khác không liên quan đến nội dung khai sinh, thì Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ vào những giấy tờ có liên quan do đương sự xuất trình để điều chỉnh.

Trong trường hợp việc đăng ký hộ tịch trước đây do Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện, nhưng sổ hộ tịch chỉ còn lưu lại tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, thì Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc điều chỉnh.

2. Việc điều chỉnh hộ tịch được giải quyết ngay sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Cột ghi chú của sổ đăng ký hộ tịch và mặt sau của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ nội dung điều chỉnh; căn cứ điều chỉnh; họ, tên, chữ ký của người ghi điều chỉnh; ngày, tháng, năm điều chỉnh. Cán bộ Tư pháp hộ tịch đóng dấu vào phần đã điều chỉnh.

3. Sau khi việc điều chỉnh hộ tịch đã được ghi vào sổ hộ tịch, thì bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch sẽ ghi theo nội dung đã điều chỉnh”

Như vậy, bạn phải xuất trình chứng minh nhân dân của chồng và bản chính Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn để Uỷ ban nhân dân căn cứ vào các giấy tờ đó thực hiện việc điều chỉnh theo đúng quy định.

Các văn bản liên quan:

Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý – Vụ Hành chính tư pháp

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191