Dịch vụ tư vấn thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

5/5 - (1 bình chọn)

Công ty Luật LVN cung cấp Dịch vụ tư vấn thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài – Liên hệ 1900.0191 để được chúng tôi hỗ trợ ngay lập tức.


Qua nội dung thư trao đổi mà quý khách có gửi tới chúng tôi:

“Kính chào luật sư,

Tôi hiện đang là giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Tôi đang có ý định mở một trường dạy tiếng Việt nên xin hỏi luật sư yêu cầu của một giám đốc ở một trường/ trung tâm dạy tiếng Việt như thế nào và yêu cầu và cách thức về việc thành lập một trường/ trung tâm tiếng Việt như thế nào ạ. Tôi có xem qua văn bản pháp luật về thành lập trung tâm ngoại ngữ thì có nói là giám đốc trung tâm cần tốt nghiệp đại học ngoại ngữ. Với một trung tâm  tiếng Việt thì thế nào ạ?

Mong luật sư tư vấn giúp và rất mong nhận được phản hồi sớm từ luật sư.

Tôi xin cám ơn.”

Chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn sơ bộ, kế hoạch thực hiện chi tiết kèm báo giá tham khảo đối với dịch vụ trên như sau:

I. Căn cứ thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt

Hiện tại, việc thành lập các Trung tâm dạy tiếng Việt còn khá mới trong quy định của pháp luật và không có văn bản điều chỉnh riêng biệt cụ thể, vì thế Bộ Giáo dục và đào tạo có hướng dẫn vẫn áp dụng các quy định đối với Trung tâm dạy tiếng Việt như đối với các Trung tâm dạy Ngoại ngữ, trong đó có điều chỉnh một vài điều kiện cho phù hợp với lĩnh vực hoạt động của các trung tâm.

Dịch vụ tư vấn thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài
Dịch vụ tư vấn thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

1. Căn cứ văn bản pháp luật:

 • Căn cứ Luật Giáo dục 2005;
 • Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

 

2. Các quy định về điều kiện thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt

 1. Điều kiện về quy hoạch

Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thông qua, có tính khả thi và có hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu học tập của cộng đồng, xã hội.

 1. Điều kiện về Đề án

Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; diện tích, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy cán bộ, giáo viên, nguồn vốn và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo, cách thức, công nghệ áp dụng;

– Cơ sở vật chất của trung tâm;

– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn), giáo viên;

– Sơ yếu lý lịch tư pháp của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

 1. Điều kiện về Giám đốc

Giám đốc phải là người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, không có tiền án tiền sự, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp đại học (không cần tốt nghiệp đại học ngoại ngữ đối với Trung tâm tiếng Việt).

 1. Điều kiện về Cơ sở vật chất

4.1. Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trong lớp học, trường học theo quy định.

4.2. Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, các hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

4.3. Trung tâm phải có biển hiệu. Biển hiệu của trung tâm cần những nội dung chính như sau:

+ Phía trên bên trái: tên cơ quan quản lý trực tiếp trung tâm;

+ Phía giữa: tên trung tâm;

+ Phía dưới cùng: địa chỉ của trung tâm, điện thoại, FAX (nếu có).

 1. Điều kiện về Giáo viên

5.1. Có đủ điều kiện về sức khoẻ.

5.2. Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

5.3. Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc am hiểu hoạt động giáo dục có liên quan.

 1. Điều kiện về Giáo trình, tài liệu

Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

 

3. Thẩm quyền ra quyết định thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt

Thẩm quyền thuộc về Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo, Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định đối với các trung tâm trực thuộc; các trung tâm thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.

 

4. Trình tự thủ tục xin thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt

Trình tự thủ tục đối với thủ tục xin thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt được ghi nhận tại Điều 9 Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT.

 • Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm:

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

– Cơ sở vật chất của trung tâm;

– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

 • Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

– Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

– Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

II. Dịch vụ tư vấn thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài của Công ty Luật LVN

 • Yêu cầu về Hồ sơ khách hàng phải cung cấp:

– Bước 1: Quý khách hàng cần phải cung cấp cho chúng tôi các yêu cầu mong muốn cụ thể của mình được thể hiện rõ ràng bằng văn bản, các giấy tờ có liên quan.

Chúng tôi có thể hỗ trợ quý khách trong việc xác lập các hồ sơ cần thiết theo quy định của pháp luật.

– Bước 2 : LVN LAW FIRM trực tiếp thực hiện thủ tục xin Quyết định thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho quý khách nếu nhận thấy các nội dung mà quý khách đưa ra là vi phạm, hay chưa tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật hoặc không có lợi cho chính quý khách.

– Bước 3 : Nhận kết quả của thủ tục hành chính là Quyết định thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt.

– Bước 4 : Bàn giao Quyết định thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt cho quý khách hàng.

 • Thời gian thực hiện Dịch vụ:

Thời gian để thực hiện các công việc nêu trên được LVN LAW FIRM dự tính là: 30 ngày (Theo quy định về thời hạn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dựa trên Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT). Trong đó :

– Thời gian bắt đầu : Kể từ khi chúng tôi nhận đủ hồ sơ, thông tin hợp pháp từ phía khách hàng.

– Thời gian chuẩn bị : LVN LAW FIRM  không chịu trách nhiệm với những khoảng thời gian mà khách hàng phải tự chuẩn bị, hoàn thiện các thông tin, văn bản không hợp pháp so với quy định của pháp luật.

 • Phí dịch vụ trọn gói tư vấn đối với thủ tục Dịch vụ tư vấn thành lập Trung tâm dạy tiếng Việt:

Chi phí: 30.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.0191 hoặc qua địa chỉ email: wikiluat@gmail.com để biết mức giá cụ thể đối với từng trường hợp và yêu cầu dịch vụ. Chúng tôi luôn cố gắng để đưa ra mức giá phù hợp nhất, nhằm tránh tối đa những thiệt hại không đáng có cho quý khách và đảm bảo hiệu quả công việc.

Trên đây là bản chào của LVN LAW FIRM về những dịch vụ mà quý khách hàng quan tâm. Nếu còn bất cứ điều gì thắc mắc quý công ty có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 1900.0191 để được tư vấn giải đáp.

Rất mong sự hợp tác của quý khách!

Trân trọng./.

TM. CÔNG TY LUẬT LVN

Giám đốc

 

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191