Đi xe máy bị xe ngược chiều đâm thì đòi bồi thường bao nhiêu là đúng

5/5 - (1 bình chọn)

Hỏi:

Mọi người cho e hỏi với ạ.

E e đi xe máy bị xe ngược chiều sang đường không si nhan đâm phải, sau khi bị tai nạn e e bất tỉnh mà đối tượng gây tai nạn k đưa e e đi cấp cứu hay gọi cấp cứu cho e e. Đến lúc gia đình e biết mới tới đưa e e đi.. e e hiện gãy 7 cái răng, vỡ xương hàm . Chi phí cấy gép răng hiện tại là 120tr .người điều khiển xe gây tại nạn khi điều khiển trong tình trạng say rượu, và giờ không đồng ý mức gia đình e đòi bồi thường là 50% viện phí và chi phí lắp răng cho e của e. Luật sư cho e hỏi gia đình e đòi bồi thường như vậy có đúng hay sai và nếu phải khởi kiện thì làm thủ tục như thế nào và ở đâu ? ” E e không có lỗi gì trong vụ tai nạn “

Trả lời:

  • Về mức bồi thường thiệt hại:

Căn cứ Điều 584 BLDS năm 2015: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường”. Do vậy, người gây tai nạn phải bồi thường cho em của bạn.

Bên cạnh đó,  BLDS năm 2015 còn quy định như sau:

“Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Để xác định mức bồi thường thiệt hại, BLDS năm 2015 quy định như sau:

“Điều 590. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm

1. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

d) Thiệt hại khác do luật quy định.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp sức khoẻ của người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.”

Từ những căn cứ pháp luật trên, người gây thiệt hại và em bạn được phép thỏa thuận với nhau về mức, hình thức và phương thức bồi thường thiệt hại. Mức bồi thường thiệt hại được tính dựa trên thiệt hại về sức khỏe và tổn thất về tinh thần, cho nên mức bồi thường em bạn yêu cầu người gây thiệt hại là hợp lý.

  • Về thủ tục khởi kiện:

Căn cứ khoản 6 Điều 26, Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 BLTTDS năm 2015, Tòa án cấp huyện nơi bị đơn cư trú, làm việc là cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Do vậy, bạn gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người gây thiệt hại cư trú, làm việc để giải quyết.

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com