Công văn đề nghị truy thu chi phí nội bộ

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Công văn đề nghị truy thu chi phí nội bộ


PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

CÔNG TY ….

Số: … / … / …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   ……., ngày……tháng……năm……

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ TRUY THU CHI PHÍ NỘI BỘ

(V/v: đề nghị truy thu chi phí nội bộ)

 Kính gửi: Giám đốc Công ty

……., ngày……tháng……năm…… , do công ty có sự thay đổi nhân sự bộ phận hành chính, bởi vậy dẫn đến sự sai sót trong khâu bàn giao công việc và các khoản thu đóng nội bộ. Vậy tôi: …………………………………….- trưởng phòng………………………., làm công văn này, kính đề nghị Ban Giám Đốc Công ty cho phép chúng tôi được truy thu nội bộ đối với 02 người mới:

  1. Anh………………………………………………………………..

Sinh ngày……………………………………………………….

Chức vụ:………………………………… Bộ phận:……….

Số tiền truy thu:……………………………………………..

  1. Chị…………………………………………………………………

Sinh ngày……………………………………………………….

Chức vụ:………………………………… Bộ phận:……….

Số tiền truy thu:……………………………………………..

Kính mong ban quản lý Công ty tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.
                                     Trưởng phòng

 

                                     (Ký, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191