Công văn đề nghị thực hiện đặt cọc

Xếp hạng post
 CÔNG TY TNHH…….
—————
Số: …………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­
Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…  

CÔNG VĂN

(V/v đề nghị thực hiện đặt cọc)

Kính gửi: Công ty TNHH…..

Căn cứ Hợp đồng kinh doanh số ………

Tại Điều …. trong Hợp đồng này có đề cập tới nghĩa vụ đặt cọc thực hiện hợp đồng.

Trong hợp đồng có thoả thuận về việc bên phía Quý Công ty phải hoàn thành tiền đặt cọc trước ngày …/…/….

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn thoả thuận nhưng bên phía Quý Công ty vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ của mình.

Vậy nên, bằng công văn này, chúng tôi đề nghị Quý Công ty mau chóng thực hiện nghĩa vụ đặt cọc để hợp đồng có thể thực hiện.

Nếu Quý Công ty không thực hiện nghĩa vụ, cũng như không có lý do chính đáng về việc chậm thực hiện nghĩa vụ, chúng tôi sẽ xem như phía Quý Công ty đơn phương chấm dứt Hợp đồng và đề nghị Quý Công ty chịu khoản phạt vi phạm theo đúng thoả thuận nên trong Hợp đồng.

Trân trọng thông báo cho phía Quý Công ty được biết !

Nơi nhận:                                                                                                      GIÁM ĐỐC

– Như trên

– Lưu VT

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com