Công văn đề nghị tạm ứng trước

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Công văn đề nghị tạm ứng


CÔNG TY CP X

 

PHÒNG…

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

V/v: Đề nghị tạm ứng

Kính gửi: Trưởng phòng Kế toán

          Ngày… tháng… năm… vừa qua công ty đã phê duyệt dự án nâng cấp phòng làm việc cho các nhân viên trong công ty theo quyết định số …/QĐ-BGĐ ngày…về … của ban giám đốc.

Ngày… tháng… việc nâng cấp đã hoàn thành hơn 50% khối lượng công việc nhưng hiện nay nhà thầu lại tạm ngừng thi công phòng… do thiếu kinh phí và nhân lực.

          Đề nghị Trưởng phòng kế toán tạm ứng trước kinh phí nâng cấp cho nhà thầu đẻ việc nâng cấp được tiếp tục thực hiện và sớm hoàn thành trong thời gian sắp tới.

Kính đề nghị Phòng kế toán giải quyết hợp lí và nhanh chóng./.

Nơi nhận:

– Phòng Kế toán;

– Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191