Công văn đề nghị làm rõ nội dung chương trình

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Công văn đề nghị làm rõ nội dung chương trình


TRƯỜNG ….

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: … / … / …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   ……., ngày……tháng……năm……

 CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ LÀM RÕ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

(V/v: đề nghị làm rõ nội dung chương trình)

– Kính gửi:………………………………………………………………..

Trả lời công văn số … ngày … / … / … của ……… về  nội dung triển khai chương trình:

Trường:……………………………………………………………………..

Địa chỉ: Số ……… đường………….., TP………., tỉnh ……………

Điện thoại: ….………………….……., Fax: …….……….…………

E-Mail: …………..………….; Website: ………………….

Gửi công văn đến Bộ Giáo dục và Đào tạo về vấn đề làm rõ nội dung chương trình …………. được triển khai từ ngày……tháng……năm……  đến ngày……tháng……năm……

Nội dung:

– Nêu rõ nội dung kiến nghị vấn đề gì:

………………………………………………………………………………….

– Đề nghị thời hạn trả lời:

………………………………………………………………………………….

Kính mong quý Bộ giáo dục và Đào tạo sớm có văn bản trả lời cho nhà trường.

Xin chân thành cám ơn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT.
                            Hiệu trưởng nhà trường

 

                                     (Ký, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191