Công văn đề nghị giảm chi phí vận hành

Xếp hạng post
CÔNG TY A
Ban quản trị nhà chung cư
Số: …/CV- BQT
V/v: Đề nghị giảm chi phí vận hành nhà chung cư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————             
…, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Công ty B

Địa chỉ:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Mã số thuế:

Tel:

Sau một thời gian thực hiện hợp đồng kể từ ngày ký kết Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư số …/HĐDV, chúng tôi nhận thấy Quý Công ty đã liên tục vi phạm nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Cụ thể, Quý Công ty không tiến hành các công việc chuyên môn sau về quản lý vận hành nhà chung cư:

1. Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ hệ thống thang máy, máy bơm nước, máy phát điện;

2. Sửa chữa đơn giản các thiết bị nhà chung cư như: đèn chiếu sáng hành lang, công tắc, phụ liệu;

3. Đề xuất phương án phòng cháy, chữa cháy định kỳ cho toàn thể cư dân nhà chung cư.

Trên cơ sở đó, chúng tôi đề nghị Quý Công ty thực hiện cam kết cắt giảm chi phí quản lý vận hành nhà chung cư theo đúng nội dung quy định tại Điều … Hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư số …/HĐDV, do không đảm bảo chất lượng công việc như thỏa thuận.

Đề nghị Công ty B gửi phúc đáp ngay khi nhận được Công văn số …/CV- BQT của Công ty A, nhanh chóng tiến hành cắt giảm chi phí nói trên đồng thời chủ động cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp cho Công ty A.

Nơi nhận:
Như trên.
Đại diện BQT nhà chung cư
(Ky và ghi rõ họ tên)
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com