Công văn đề nghị cấp vật tư

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Công văn đề nghị cấp vật tư


CÔNG TY/ DOANH NGHIỆP ….

————–

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ

V/v cấp vật tư

Kính gửi: Giám đốc công ty ……………………………….

Lý do sử dụng: …………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………

Hạng mục: ………………………………………………………………………………….

Đề nghị giám đốc duyệt cho đơn vị các thiết bị vật tư/ hàng hóa dưới đây:

STTTên gọi VTTBThông số kỹ thuật (*)ĐVTSố lượngGhi chú
Đang sử dụngĐề nghị cấp
       
       
       
       

              (*)Có thể cấp loại tương đương hoặc có thông số kỹ thuật và tính năng sử dụng tốt hơn, đảm bảo được Hội đồng kiểm nghiệm- nghiệm thu của Công ty chấp nhận khi nghiệm thu giao hàng.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc;

– Bộ phận… (để b/c );

– Trưởng phòng …;

– Lưu VT.

TM ĐƠN VỊ…

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191