Công văn chấp thuận góp vốn mua cổ phần

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn chấp thuận góp vốn mua cổ phần


CÔNG TY CỔ PHẦN X

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số:…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN

(V/v chấp thuận góp vốn mua cổ phần)

Kính gửi: Ông NGUYỄN VĂN A – CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN Y

Ngày …./…./2019, quý ngài có thay mặt Quý công ty gửi cho chúng tôi lời mời đầu tư, kèm theo hai phương án là cho vay có lãi suấtgóp vốn mua cổ phần.

Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, xem xét các phương án bên phía Quý công ty đưa ra kèm theo các tài liệu Quý công ty cung cấp, chúng tôi nhận thấy đây là phương án đầu tư bằng góp vốn mua cổ phần có tính khả thi hơn, đem laị nhiều lợi ích hơn cho cả hai phía.

Vậy nên, bằng công văn này, chúng tôi xin phúc đáp lại lời mời đầu tư từ phía Quý công ty:

Công ty cổ phần X đồng ý góp vốn mua cổ phần của Công ty cổ phần Y.

Tổng số vốn góp là…………………..đ (Bằng chữ:………………………………………)

Số cổ phần yêu cầu:………………….% (Bằng chữ:…………………………………….)

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.

Thay mặt Công ty cổ phần A, chúng tôi xin thông báo để Quý công ty được biết.

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191