Chấm dứt hợp đồng do người chưa đủ 18 tuổi thực hiện

Xếp hạng post
Chấm dứt hợp đồng do người chưa đủ 18 tuổi thực hiện

Em vừa mới ký hợp đồng bán hàng đa cấp với công ty HOÀNG KIM THẾ GIA bây giờ em muốn hủy hợp đồng thì phải làm như thế nào? (em chưa đủ 18 tuổi ).

Gửi bởi: Nguyễn Sang

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 20 Bộ luật Dân sự quy định về năng lực dân sự của người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi (như trường hợp của bạn) như sau:

– Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác.

– Trong trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thì có thể tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự mà không cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối chiếu với việc bạn ký hợp đồng, sẽ có hai khả năng như sau:

Trường hợp thứ nhất: Nếu bạn từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi và có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để ký hợp đồng. Nay, bạn không muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng nữa thì có thể căn cứ theo quy định của Bộ luật Dân sự để yêu cầu chấm dứt hợp đồng đã ký. Theo đó:

(i) Bạn và công ty có thể thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng (Khoản 2 Điều 424 Bộ luật Dân sự);

(ii) Hoặc bạn hủy bỏ hợp đồng khi bên công ty vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định (theo khoản 1 điều 425 Bộ luật Dân sự). Khi hủy bỏ hợp đồng, bạn phải thông báo ngay cho bên công ty biết về việc huỷ bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

(iii) Hoặc bạn có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường (Điều 426 Bộ luật Dân sự).

Trường hợp thứ hai: Bạn không đủ điều kiện để tự mình giao kết hợp đồng dân sự. Trong trường hợp này, hợp đồng mà bạn đã ký có thể bị tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định tại Điều 130 Bộ luật Dân sự: Khi giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này phải do người đại diện của họ xác lập, thực hiện.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Trả lời bởi: CTV3

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191