Biên bản yêu cầu nghiệm thu

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Biên bản yêu cầu nghiệm thu


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

BIÊN BẢN YÊU CẦU NGHIỆM THU

Số hiệu gói thầu:…

Kính gửi: CÔNG TY………………………………

Tên dự án:………………………………………………………………..

Tên gói thầu:……………………………………………………………

(Hạng mục:……………………………………………………………… )

Công trình:………………………………………………………………

Đơn vị thi công chúng tôi đã thực hiện xong khối lượng công việc hoàn thành của phần:

Đơn vị chúng tôi đã tổ chức nghiệm thu nội bộ ……., ngày……tháng……năm……  theo đúng quy định.

Các tài liệu kèm theo phiếu yêu cầu này bao gồm:

+ Biên bản nghiệm thu nội bộ hoàn thành xây dựng.

Kính đề nghị nghiệm thu vào lúc ……., ngày……tháng……năm…… Kính đề nghị quý cấp thực hiện để đơn vị chúng tôi triển khai thi công phần tiếp theo cho kịp tiến độ thi công.

Xác nhận của Kỹ sư tư vấn giám sát thi công công trình

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đại diện đơn vị thi công

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191