Biên bản xác nhận công nợ

Xếp hạng post

Biên bản xác nhận công nợ là văn bản của cá nhân, tổ chức sử dụng trong trường hợp xác nhận công nợ với cá nhân, tổ chức nào đó nhằm đính chính, xác minh tính chính xác về số công nợ, giao dịch giữa các bên, cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản xác nhận công nợ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày… tháng… năm…

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

(Số: …/BB-…)

Hôm nay, vào lúc…giờ…phút, ngày…tháng…năm… tại ……………………

Chúng tôi gồm có:

  1. Ông/Bà: ………………………………….. Chức vụ:…………..………….

Đại diện cho Công ty: ……………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

  1. Ông/Bà: ………………………………….. Chức vụ:…………..………….

Đại diện cho Công ty: ……………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên bản xác nhận công nợ với những nội dung sau đây:

Bảng chi tiết công nợ

Từ ngày…/…/… đến ngày…/…/…

Tên khách hàng: ……………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………..

NgàySố chứng từSố tiền phải trảSố tiền đã trảSố tiền còn lại phải trảGhi chú, diễn giải
      
      
      
      

Tổng số tiền phải trả cho khách hàng: ……………………………. Đồng

Các tài liệu, chứng cứ kèm theo: ……………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Căn cứ Bảng chi tiết công nợ cùng các tài liệu, chứng cứ kèm theo, hai bên xác nhận số công nợ nêu trên là đúng, đủ, chính xác, khớp với các giao dịch đã xác lập giữa các bên.

Biên bản được lập xong vào…giờ…phút cùng ngày và đã được ban lãnh đạo của công ty thông qua.

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢNPHÒNG TCKTKHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191