Biên bản từ chối nhận di sản thừa kế

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Biên bản từ chối nhận di sản thừa kế


UBND ………………..                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

 BIÊN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Số:…………………………..

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , tại ………………………

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………..

Nơi cấp:………………………. cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………

Quốc tịch:…………………………………………………………………

2. LÝ DO VIẾT ĐƠN

Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày . ……………………………………………………………..của ông(bà)………………………….. chết ngày …../……/…….. theo Giấy chứng tử số ……………….. do Uỷ ban nhân dân …………………….. cấp ngày …../……/………

Di sản thừa kế:

  1. Sổ tiết kiệm…………………………………………
  2. Mảnh đất…………………………………………….

………………………………………………….

Tôi làm biên bản này để xác nhận từ chối quyền thừa kế số di sản trên.

  • CAM KÉT

Việc từ chối nhận di sản thừa kế không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác;

– Tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

………..

           

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191