Biên bản phiên họp thương lượng tập thể

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản phiên họp thương lượng tập thể


DOANH NGHIỆP ……

 

PHÒNG/ BAN …

Số:…

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

V/v phiên họp thương lượng tập thể

Vào hồi … giờ … phút ngày … tháng … năm ….

Trụ sở tại: …………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận kinh doanh số: …………….

Do phòng đăng ký kinh doanh – sở kế hoạch và đầu tư: …………………………….. cấp ngày: ……………………………………………………..

Chúng tôi gồm có: người lập biên bản ………………………..,……………………………

Thành phần tham dự:

Về phía doanh nghiệp:

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Về phía ban chấp hành công đoàn cơ sở của doanh nghiệp:

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Về phía cơ quan quản lý về lao động:

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Thư ký:

Ông (bà ): …………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Nội dung cuộc họp:

Căn cứ quy định của Bộ Luật Lao động 2012 và Luật công đoàn 2012. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các bên trong quan hệ lao động.…….. (Tên doanh nghiệp) và Ban chấp hành công đoàn cơ sở thương lượng các nội dung sau:

Các nội dung thương lượng:

  • ……………………………………………………………………………………………………………………
  • ……………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất một số nội dung thương lượng cụ thể sau:

Những nội dung 2 bên thống nhất (cần phải ghi tỷ lệ thống nhất ……. %):

  • ……………………………………………………………………………………………………………………
  • ……………………………………………………………………………………………………………………

Những nội dung 2 bên chưa thống nhất, cần tiếp tục thương lượng:

  • ……………………………………………………………………………………………………………………
  • ……………………………………………………………………………………………………………………

Những nội dung 2 bên còn có nhiều ý kiến khác nhau:

  • ……………………………………………………………………………………………………………………
  • ……………………………………………………………………………………………………………………

Những nội dung 2 bên đã thống nhất, đề nghị các phòng, ban có liên quan của doanh nghiệp phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở công bố công khai cho mọi người được biết và lấy ý kiến của tập thể lao động về nội dung đã thỏa thuận thống nhất.

Nếu có trên 50%  ý kiến tập thể lao động đồng ý, thì đưa vào bản Thỏa ước lao động tập thể để 2 bên tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể vào ngày …………………………………

Nếu không không đạt 50% tập thể lao động đồng ý, thì 2 bên tiếp tục thương lượng.

Nội dung trên, được 2 bên thống nhất thông qua. Cuộc họp kết thúc vào lúc …….  giờ cùng ngày.

NGƯỜI LẬP

 

(ký và ghi rõ họ tên )

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/CTY

 

(ký và ghi rõ họ tên )

NGƯỜI XÁC NHẬN

 

(ý kiến xác nhận, ký và ghi rõ họ tên )

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191