Biên bản ô nhiễm môi trường

Xếp hạng post

Biên bản ô nhiễm môi trường là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành ghi chép lại hành vi vi phạm liên quan đến ô nhiễm môi trường của tổ chức, cá nhân để xử lý theo quy định của pháp luật. Dưới đây là mẫu biên bản ô nhiễm môi trường đối với doanh nghiệp:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản ô nhiễm môi trường


CƠ QUAN 
——-

Số:…./BB-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

—————

….,ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật môi trường 2014;

Căn cứ………………………;

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm …… tại…………………………………..

Chúng tôi gồm:

1, Họ và tên: …………………………………………… Chức vụ: ……………………

Cơ quan: …………………………………………………………………………………….

2, Họ và tên: …………………………………………… Chức vụ: ……………………

Cơ quan: …………………………………………………………………………………….

Tiến hành lập biên bản ô nhiễm môi trường đối với doanh nghiệp…

Tên Doanh nghiệp:………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật:……………….. Giới tính: …………………………..

Chức danh: ……………………………………………………………………………………..

Ngày…. tháng…. năm….. Đoàn kiểm tra quận …….   đã phát hiện tron quá trình hoạt động doanh nghiệp…… đã có hành vi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cụ thể:

1.Hành vi vi phạm

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

2.Hậu quả:

…………………………………………………………………………………..

3.Ý kiến của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp:

………………………………………………………………………………………………

4.Ý kiến của tổ chức/cá nhân có liên quan:

…………………………………………………………………………………

5.Kết luận:

…………………………………………………………………………………

Trong thời hạn…….ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản này, Doanh nghiệp ………vi phạm có quyền gửi  đến………………….. để thực hiện quyền giải trình.

Biên bản được lập vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … tại … và đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe.

Chủ cơ sở

(Ký, ghi họ tên, chức vụ)

Cá nhân/ tổ chức có liên quan ( Nếu có)

( Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Đoàn kiểm tra

(Ký, ghi họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191