Biên bản nghiệm thu vữa xây dựng

5/5 - (1 bình chọn)

Biên bản nghiệm thu vữa xây dựng là văn bản giữa chủ đầu tư, giám sát thi công công trình và người trực tiếp thi công công trình nhằm xem xét đến khả năng đạt chuẩn của vữa xây dựng và có thể đem ứng dụng vào các công đoạn tiếp theo của việc xây dựng công trình hay không?……..

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản nghiệm thu vữa xây dựng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày….tháng….năm….

BIÊN BẢN SỐ … NGHIỆM THU VỮA XÂY DỰNG

CÔNG TRÌNH ……….. (Nhà ở, công trình công cộng….)

1.Thiết bị/Cụm Thiết bị được nghiệm thu:

  • Vữa xây dựng tại đường ……………………… (ghi rõ địa chỉ của đường có sử dụng vữa xây dựng).

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người giám sát thi công quy trình trộn vữa xây dựng trong công trình ……….. của Chủ đầu tư

b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công trộn vữa xây dựng.

(Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu với nhà thầu phụ).

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             ………. ngày………. tháng……… năm……….

Kết thúc :           ……….. ngày………. tháng……… năm……….

Tại: …………………

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Đơn xác nhận đã hoàn thành quy trình trộn vữa xây dựng của người phụ trách công trình tại đường…………..

– Đơn xin nghiệm thu công trình của Chủ nhà thầu

– Biên bản các quy trình của công trình xây dựng

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4314 : 2003 về vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật

b) Về chất lượng lắp đặt thiết bị

Các chỉ tiêu chất lượng của vữa tươi:

Tên chỉ tiêu

Loại vữa
Xâyhoàn thiện
ThôMịn
1. Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất (Dmax), không lớn hơn52,51,25
2. Độ lưu động (phương pháp bàn dằn), mm,

 

– Vữa thường

– Vữa nhẹ

165 – 195

 

145 – 175

175 – 205

 

155 – 185

175 – 205

 

155 – 185

3. Khả năng giữ độ lưu động, % không nhỏ hơn

 

– Vữa không có vôi và đất sét

– Vữa có vôi hoặc đất sét

65

 

75

65

 

75

65

 

75

4. Thời gian bắt đầu đông kết, phút, không nhỏ hơn150150150
5. Hàm lượng ion clo trong vữa, %, không lớn hơn0,10,10,1

– Vữa đóng rắn có các mác và cường độ chịu nén sau 28 ngày dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn:

Mác vữaM 1,0M 2,5M 5,0M 7,5M 10M 15M 20M 30
1. Cường độ chịu nén trung bình, tính bằng MPa (N/mm2), không nhỏ hơn

1,0

2,5

5,0

7,5

10

15

20

30

c) Các ý kiến khác nếu có…………..

d) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

5. Kết luận:

  • Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.
  • Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 1

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG 2

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

 KĨ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191