Biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi lắp đặt

Xếp hạng post

Biên bản nghiệm thu thiết bị trước khi lắp đặt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

……,ngày …..tháng……năm…….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU THIẾT BỊ TRƯỚC KHI LẮP ĐẶT

Hôm nay, vào lúc ……giờ, ngày….tháng….năm…..tại địa điểm:……………..

Chúng tôi gồm:

Bên A : Bên Giao

Ông/bà:……………………..

Chức vụ: …………………….

Điện thoại: ……………….

Bên B: Bên nhận

Ông/bà:………………………

Chức vụ: …………………….

Điện thoại: ………………..

Nội dung:

1.Thời gian

Bắt đầu nghiệm thu : …..giờ…..ngày… tháng….năm…..

Kết thúc nghiệm thu:….giờ….ngày…tháng….năm…..

2.Nội dung nghiệm thu

Thiết bị nghiệm thu:…………………………

Số lượng:……………………….

Chất lượng thiết bị:………………….

Quy cách:…………………

Xuất xứ:…………………………

Tình trạng thiết bị:……………………

Tiêu chuẩn kĩ thuật:…………………….

Thiết kế và bản vẽ thiết bị:……………….

Vị trí lắp đặt thiết bị:………………

3.  Kết luận: Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu thiết bị trước khi lắp đặt đưa vào sử dụng; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu có)

Bên GiaoBên Nhận
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com