Biên bản nghiệm thu phần điện

5/5 - (1 bình chọn)

Biên bản nghiệm thu phần điện là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá phần phần điện thuộc nhà ở, công trình xây dựng,…; việc lập biên bản bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá nhân/tổ chức,cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản nghiệm thu phần điện

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 ……, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU PHẦN ĐIỆN

(Số:…/BB-…)

TÊN CÔNG TRÌNH: …………

ĐỊA ĐIỂM: ………

Đối tượng nghiệm thu:

Phần điện nhà ở, công trình

Thành phần tham gia nghiệm thu:

CHỦ ĐẦU TƯ: ……………………………………………………………………

Đại diện bởi Ông/bà: …………………………………. Chức vụ: ………………..

NHÀ THẦU: ……………………………………………

Đại diện bởi Ông/bà: …………………………………. Chức vụ: ………………..

TƯ VẤN GIÁM SÁT: ……………………………………………………………

Đại diện bởi Ông/bà: …………………………………. Chức vụ: ………………..

ĐƠN VỊ THI CÔNG, THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN: ……………..

Đại diện bởi Ông/bà: …………………………………. Chức vụ: ………………..

Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu lúc….giờ…phút, ngày….tháng …..năm…..

Kết thúc vào …giờ….phút, ngày ……tháng…năm….

Tại: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Đánh giá về phần điện

Dựa vào các tiêu chí sau đây:

– Các căn cứ để tiến hành nghiệm thu phần điện;

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn điện;

– Chất lượng của thiết bị điện;

– Các tiêu chí đánh giá khác(nếu có).

Kết luận

Xác nhận phần điện đạt hay không đạt;

– Cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, khắc phục vấn đề gì;

– Đồng ý hay không đồng ý cho đơn vị thi công triển khai các giai đoạn tiếp theo của công trình;

– Các kết luận khác(nếu có)

CHỦ ĐẦU TƯ

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

TƯ VẤN GIÁM SÁT

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

ĐƠN VỊ THI CÔNG, LẮP ĐẶT, THIẾT KẾ ĐIỆN

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191