Biên bản nghiệm thu giàn giáo

5/5 - (1 bình chọn)

Biên bản nghiệm thu giàn giáo là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, thử nghiệm,….giàn giáo; việc lập biên bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá nhân/tổ chức,cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản nghiệm thu giàn giáo

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

 ……, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN NGHIỆM THU GIÀN GIÁO

(Số:…/BB-…)

1. Đối tượng nghiệm thu:

Giàn giáo xây dựng

Thuộc công trình: …………………………………………………………………………

Địa điểm: …………………………………………………………………………………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Người giám sát thi công xây dựng công trình:

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ: ……………………………

Người phụ trách quản lý giàn giáo:

Ông/Bà: ………………………………………….. Chức vụ: …………………………… 

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :  Từ … giờ… phút, ngày… tháng… năm…..

Kết thúc vào ….giờ… phút, ngày…tháng…năm

Tại: ………………………………………………………………………………………

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

– Quyết định các giai đoạn thi công công trình;

–  Đơn xác nhận đã hoàn thành hệ thống, kết cấu giàn giáo của người phụ trách công trình;

– Đơn xin nghiệm thu công trình của Chủ nhà thầu

b) Về chất lượng giàn giáo

– Yêu cầu về sử dụng:

+ Thỏa mãn về mặt hình học: chiều cao nâng, tầm với, khẩu độ, chiều dài, các yêu cầu về hệ cân bằng…

+ Không ảnh hưởng, cản trở, làm hư hại các công trình khác

+ Chịu lực: độ bền, độ cứng vững, độ bền lâu, độ ổn định

c) Các ý kiến khác nếu có.

d) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu giàn giáo.

5. Kết luận:

Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo;

Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

 

(của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình).

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

 

(của Nhà thầu thi công xây dựng công trình)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191