Biên bản kiểm tra sử dụng điện

Xếp hạng post
CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮCCỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội,  ngày 31 tháng 08 năm 2020  

BIÊN BẢN KIỂM TRA

V/v Sử dụng điện của CÔNG TY ………………

Hôm nay, 8 giờ 00 ngày 31 tháng 08 năm 2002, tại CÔNG TY ……………… địa chỉ số ………………

Chúng tôi gồm:

 • BÊN KIỂM TRA:

Tên Công ty: CÔNG TY TNHH MTV THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN BẮC

Mã số doanh nghiệp: 0105772525

Địa chỉ trụ sở chính: số 465 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Người đại diện bàn giao: TRẦN VĂN A

Số điện thoại: 0342530071

 • BÊN ĐƯỢC KIỂM TRA:

Tên công ty: CÔNG TY ………………

Mã số doanh nghiệp: ………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………

Người đại diện nhận bàn giao: ………………

Chức vụ: Giám đốc

Số điện thoại: ………………

Sau khi khảo sát tình hình thực tế, hai bên đã thống nhất ký biên bản kiểm tra sử dụng điện của CÔNG TY ……………… với nội dung sau:

 1. CĂN CỨ KIỂM TRA:
 2. Hợp đồng cung cấp điện số 23 ngày 15/8/2019;
 3. Sơ đồ đấu dây;
 4. Bảng kê công suất thiết bị điện;
 5. Tiêu chuẩn áp dụng để kiểm tra:
 6. Luật số 04/2011/QH13 của Quốc hội: Luật đo lường;
 7. Thông tư số 31/2018/TT-BCT của Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
 8. NỘI DUNG KIỂM TRA:
 • Hiện trạng công tơ điện:

Công tơ loại: 3 pha 4 dây

Nước sản xuất: Việt Nam                      Số: 12008667

Dòng điện: 3×220/380V                        Điện áp: 5A

TU: 220 và 380                                               TI: 5

 • Hiện trạng sử dụng điện lúc kiểm tra:
 • Bảng kê công suất sử dụng điện của các thiết bị:

…………………………………………………………………………

 • Mức sử dụng điện:

…………………………………………………………………………

Vào lúc 10 giờ 00 ngày 31 tháng 8 năm 2020, biên bản này gồm 03 trang được lập thành 03 bản, bên kiểm tra lưu lại 02 bản, bên được kiểm tra giữ 01 bản.

Chúng tôi cùng nhau đọc lại biên bản, thống nhất với nội dung trên và đồng ý ký tên./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

ĐẠI DIỆN BÊN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)    
TRẦN VĂN A      
ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)    
………………
SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com