Biên bản họp cơ quan hàng tháng

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản họp cơ quan hàng tháng


CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

 

PHÒNG DỰ ÁN

Số: 09/2019/BB-PDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP THÁNG 09/2019

Hôm nay, vào 9 giờ ngày 03 tháng 09 năm 2019, tại Phòng họp 01, chúng tôi gồm các nhân viên của Phòng Dự án – Công ty cổ phần ABC tham gia họp bộ phận, trong đó:

  • Anh Nguyễn Hùng Cường – Trưởng phòng – Chủ tọa
  • Chị Lê Lan Anh – Nhân viên hành chính – Thư ký

Nội dung cuộc họp:

  1. Trưởng phòng tổng kết những dự án đã hoàn thành trong tháng 08/2019;
  2. Các thành viên báo cáo tiến độ những dự án triển khai trong tháng 09/2019;
  3. Trưởng phòng triển khai chỉ đạo của Ban Giám đốc;
  4. ………………
  5. ………………

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút.

Chủ tọa

 

  

Nguyễn Hùng Cường

Thư ký

 

 

Lê Lan Anh

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191