Biên bản ghi nhớ

Xếp hạng post

Biên bản ghi nhớ là văn bản do các chủ thể trong quan hệ giao dịch tiến hành ghi chép lại những vấn đề các bên đã thỏa thuận đi đến thống nhất nhằm mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu biên bản ghi nhớ cụ thể:

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản ghi nhớ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

….., ngày…. tháng…. năm …..

BIÊN BẢN GHI NHỚ

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Bản hợp đồng số:…/…-… ……………………………………………………..;

Hôm nay, ngày… tháng… năm ……, tại địa chỉ …………., chúng tôi gồm:

Bên A: 

Tên công ty …………………………………………………………………..

Trụ sở chính: …………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………Email:………………………………

Người đại diện: ……………………….Chức vụ: …………………………

Bên B: 

Tên công ty……………………………………………………………………….

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………….Email:………………………………..

Người đại diện: ……………………….Chức vụ: ……………………………

Sau khi bàn bạc và thống nhất các bên cùng thỏa thuận và đồng ý lập Biên bản ghi nhớ các nội dung sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung như đã thỏa thuận nêu trên.

Biên bản ghi nhớ được lập thành 02 có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191