Biên bản ghi nhận công nhân lấy trộm vật tư

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Biên bản ghi nhận công nhân lấy trộm vật tư


 CÔNG TY XCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GHI NHẬN VIỆC CÔNG NHÂN LẤY TRỘM VẬT TƯ

V/v ghi nhận công nhân lấy trộm vật tư

Căn cứ hợp đồng lao động….

Căn cứ nội quy công ty…..

Hôm nay hồi …….giờ……..phút, ngày…..tháng…..năm 2019

Tại………………………………….

Chúng tôi gồm có:

Người lập biên bản:

Họ tên:…………………………………………… Chức vụ: ……………………………

Người chứng kiến:

Họ tên: …………………………………………… Chức vụ: ……………………………

Người bị lập biên bản:

Họ tên: ……………………………………………. Chức vụ: ……………………………

Tiến hành lập biên bản ghi nhận về hành vi lấy trộm vật tư:

Thời gian, địa điểm thực hiện:……………………………………………………………..

Diễn biến vụ việc:

……………………………………………………………

Tang vật :………………………………….giá trị:………(bằng số)……………(bằng chữ)

Thiệt hại xảy ra (nếu có): …………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 2 bản, một bản do công ty lưu giữ, một bản do người bị lập biên bản nắm giữ.

Người lập biên bản                    Người chứng kiến                      Người bị lập biên bản

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191