Biên bản duy tu, bảo trì công trình

Xếp hạng post

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản: ( Bên nhận bàn giao )

 • Tôi là……
 • Đại diện cho công ty…………………..
 • Địa chỉ công ty…………………………..           
 • Số điện thoại………….. fax…………….

Bên bàn giao

 • Ông( bà) ………………………
 • Đại diện chính quyền địa phương…………………….
 • Số CMND…………………….
 • Số điện thoại…………………….

Nội dung sự việc :

 • Công ty chúng tôi được UBND phường B thuê để thực hiện bảo trì công trình  di tích đền………. tại phường B, quận C, Hà Nội  để chuẩn bị cho mùa lễ hội sắp tới
 • Thời gian thực hiện từ ….. giờ ngày …. tháng …. năm 2020 đến ….giờ ngày ….. tháng ….. năm 2020  

Kèm theo biên bản này là:

 • Quyết định phê duyệt dự án
 • Hồ sơ thiết kế và bản vẽ thi công
 • Hợp đồng thi công

Biên bản lập xong hồi……….giờ………..phút cùng ngày, đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây.

Đại diện chính quyền địa phương                                             Người thực hiện

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com