Biên bản cuộc họp phòng

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp phòng


TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 

TÊN PHÒNG, BAN

—————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

BIÊN BẢN HỌP PHÒNG

Cuộc họp phòng ……………. về việc …………………..

Thời gian và địa điểm

Thời gian bắt đầu: …………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự

*Đại diện ban giám đốc, ban lãnh đạo

*Cán bộ nhân viên phòng/ ban

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

Ông/Bà:…………………………………………………………Chức vụ:…………………………….

*Chủ trì (chủ tọa):………………………………………………………………………………………………………….

*Thư ký:……………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung

Nêu vấn đề: ………………………………………………………………………………………………………………….

Nhận xét: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Lấy ý kiến:……………………………………………………………………………………………………………………

Kết luận: ………………………………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào hồi …h… cùng ngày.

…………………, ngày … tháng … năm 20…

THƯ KÝ

 

(Ký tên)

CHỦ TRÌ

 

(Ký tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191