Biên bản cuộc họp bình xét thi đua cuối năm

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp bình xét thi đua cuối năm


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                , ngày   tháng   năm

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM

(Về việc: Bình xét thi đua cuối năm…)

                Hôm nay, hồi… ngày… tháng… năm… tại… tiến hành họp bình xét thi đua năm … như sau:

I/. Thành phần cuộc họp:

– Chủ trì: Ông Nguyễn Văn A       Chức vụ: Trưởng phòng

– Ông Nguyễn Văn B                     Chức vụ: Phó Trưởng phòng

– Thư ký: Bà Nguyễn Thị C

– Toàn thể nhân viên phòng X

II/. Nội dung làm việc:

Đồng chí Nguyễn Văn A thông qua nội dung hướng dẫn bình xét thi đua năm… của phòng… và tiến hành đi vào bình xét, lần lượt thông qua nhận xét và đánh giá các cá nhân như sau

  1. Ông Nguyễn Văn A

                – Đăng kí danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở

– Tự xếp loại:

– Đánh giá:

+ Ưu điểm:

+ Nhược điểm:

+ Thống nhất đạt danh hiệu: Có … ý kiến thống nhất đạt danh hiệu…

– Đoàn viên công đoàn:

Cuộc họp kết thúc vào hồi… cùng ngày và được lập thành… bản có giá trị như nhau./.

Thư ký                                                                             Chủ trì

(ký, ghi rõ họ tên)                                                           (ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191