Biên bản cuộc họp bầu ban cán sự lớp

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp bầu ban cán sự lớp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BẦU BAN CÁN SỰ LỚP

(V/v: Bầu ban cán sự lớp …. trường ….)

Vào hồi …h… ngày … tháng … năm 201.., tại phòng số …….  Trường …………… tổ chức cuộc họp bầu ban cán sự lớp …….

Thành phần cuộc họp gồm:

–           Thầy …………………………..–         Bí thư chi đoàn khoa ………….
–           Cô …………………………….–         Giảng viên chủ nhiệm lớp……..
–           Tập thể lớp …………………… 

Điều hành cuộc họp: Bạn ………………………….. – Bí thư lớp ……….

Nội dung cuộc họp:

  1. Tổ chức bầu các chức danh trong ban cán sự lớp gồm: 1 Lớp trưởng, 2 Lớp phó, 1 Thủ quỹ
  2. Tổ chức tự ứng cử vào Ban cán sự lớp, kết quả:

+ Lớp trưởng: 2 bạn

+ Lớp phó: 4 bạn

+ Thủ quỹ: 2 bạn

  1. Bầu các chức danh ban cán sự theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả như sau:
STTChức danhTênTỷ lệ phiếu bầu (%)
1Lớp trưởng…………………………………………..100
2Lớp phó…………………………………………..100
3Thủ quỹ………………………………………100
  1. Phát biểu của giảng viên chủ nhiệm

Cuộc họp kết thúc vào hồi …h… cùng ngày .

Hà Nội, ngày … tháng … năm 201…

      GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM                                            NGƯỜI LẬP

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191