Biên bản cuộc họp bàn giao

5/5 - (1 bình chọn)

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Biên bản cuộc họp bàn giao


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN CUỘC HỌP BÀN GIAO

(V/v: Bàn giao tài sản/giấy tờ ………..)

Thực hiện công việc theo Hợp đồng chuyển nhượng ………………….. ngày ……………….. ký giữa ……………………… và ……………………….

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, vào hồi ….h…. tại …………………………. tổ chức cuộc họp bàn giao …………………………………………………………………

Các bên tham gia

Bên bàn giao (Bên A):

*Cá nhân:

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………

CCCD/CMND: .……………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………

*Tổ chức:

Công ty …………………………………….

Đại diện: Ông/Bà ……………………………………Chức vụ: …………………..

Trụ sở: ……………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………….Email: ………………………………………

Bên nhận bàn giao (Bên B): (như trên)

Chủ tọa: Ông/Bà ………………………………………………………………….

Nội dung bàn giao

Bên A đã tiến hành bàn giao tài sản/ giấy tờ …………………. cho bên B theo thông tin/ số liệu như sau:

STTTên tài sản/giấy tờSố lượngGiá trịGhi chú
     
     
     

Kể từ ngày … tháng … năm 20…, tài sản/ giấy tờ trên do bên B chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 2 bản có giá trị như nhau. Bên A giữ 1 bản, bên B giữ 1 bản.

XÁC NHẬN CỦA

 

BÊN A

XÁC NHẬN CỦA

 

BÊN B

CHỦ TỌA

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ
(Tư vấn Miễn phí 24/7) --- Gọi ngay 1900.0191 ---

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com

1900.0191